دوره و شماره: دوره 8، شماره 6 - شماره پیاپی 44، شهریور 1400 
تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA

صفحه 24-42

10.22065/jsce.2021.284971.2445

مسعود احمدی؛ حسین نادرپور؛ پویان فخاریان؛ دانیال رضازاده عیدگاهی


بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی

صفحه 114-129

10.22065/jsce.2020.198377.1930

پویان اشرف پور؛ محسن آدابی؛ احسان درویشان؛ سیاوش معینی


مطالعه پارامتریک دیوار برشی مرکب با خرپای فولادی مدفون

صفحه 191-203

10.22065/jsce.2020.204775.1968

حسینعلی رحیمی بندر آبادی؛ بهروز احمدی ندوشن؛ سحر میرمعینی