اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1617
تعداد پذیرش 687
تعداد عدم پذیرش 744
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 193

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 828
تعداد مشاهده مقاله 647222
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 377775
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 144 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 154 روز
درصد پذیرش 42 %