اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 714
تعداد پذیرش 263
تعداد عدم پذیرش 323
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 105

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 938
تعداد مشاهده مقاله 786007
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 431418
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 152 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 101 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 70 روز
درصد پذیرش 37 %