اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 828
تعداد پذیرش 315
تعداد عدم پذیرش 367
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 122

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 990
تعداد مشاهده مقاله 903366
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 456720
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 151 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 63 روز
درصد پذیرش 38 %