اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1576
تعداد پذیرش 656
تعداد عدم پذیرش 652
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 174

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 1153
تعداد مشاهده مقاله 1177515
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 580981
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 108 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 48 روز
درصد پذیرش 42 %