اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 919
تعداد پذیرش 365
تعداد عدم پذیرش 397
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 125

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 1042
تعداد مشاهده مقاله 989680
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 490366
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 61 روز
درصد پذیرش 40 %