اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1410
تعداد پذیرش 572
تعداد عدم پذیرش 594
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 147

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 72
تعداد مقالات 1069
تعداد مشاهده مقاله 1096788
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 534051
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 55 روز
درصد پذیرش 41 %