اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 916
تعداد پذیرش 362
تعداد عدم پذیرش 395
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 125

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 1039
تعداد مشاهده مقاله 983134
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 488188
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 61 روز
درصد پذیرش 40 %