برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی سازه

برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی سازه

انجمن مهندسی سازه ایران با حمایت دانشگاه های معتبر ایران مفتخر است که در تاریخ 18 و 19 آبان ماه 1401 ششمین کنفرانس مهندسی سازه ایران را برگزار نماید. لذا از کلیه اساتید دانشگاه و پژوهشگران دعوت می شود که مقالات علمی خود را از طریق سایت IRASTCONF.COM به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.