برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی سازه

انجمن مهندسی سازه ایران با حمایت دانشگاه های معتبر ایران مفتخر است که در تاریخ 7 و 8 دی ماه 1401 ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی سازه را برگزار نماید. لذا از کلیه اساتید دانشگاه و پژوهشگران دعوت می شود که مقالات علمی خود را از طریق سایت IRASTCONF.COM به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.