دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 38، فروردین 1400، صفحه 1-343 
تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا

صفحه 62-81

10.22065/jsce.2020.223402.2106

محمد باوندی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ محمد رضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد