تغییر هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی

تغییر هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی

بنا بر ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شماره 40879 به مورخ 1401/02/24، هزینه پردازش مقاله برای سال 1401 در نشریه مهندسی سازه و ساخت مبلغ 9000000 ریال تعیین گردید.