اهداف و چشم انداز

Logo_Farsi_ISSE نشریه علمی–پژوهشی مهندسی سازه و ساخت به زبان فارسی منتشر می‌شود. این نشریه به طور کلی در حوزه‌های موضوعی مهندسی سازه و مدیریت ساخت یافته های تحقیقاتی محققان را منتشر می کند.

 

محورهای اصلی نشریه:

 • تحلیل، طراحی و اجرای سازه های فولادی و بتنی
 • تحلیل، طراحی و اجرای سازه های ویژه
 • مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله
 • سازه های بلند
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • روش های نوین ساخت، صنعتی سازی و فن آوری های نوین ساخت
 • مهندسی سازه و زلزله
 • مهندسی سازه و آتش
 • نقش مصالح در افزایش دوام و مقاومت سازه ها
 • اندرکنش خاک و سازه
 • دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی
 • روش های عددی در مهندسی سازه
 • آسیب پذیری سازه ها
 • سبک سازی و سیستم های سازه ای متعارف
 • مهندسی سازه و مکانیک
 • سیستم های نوین باربری سازه ها
 • سازه های هیدرولیکی
 • سازه های دریایی
 • سازه های زیرزمینی
 • سازه های فضایی
 • سازه های مرکب
 • مهندسی سازه و سوانح طبیعی
 • مهندسی باد و سازه
 • مهندسی سد
 • مهندسی پل
 • سازه های نفتی
 • سازه های گاز وپتروشیمی
 • کنترل فعال و غیر فعال سازه ها

 

اهداف اصلی نشریه:

 • ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی و فنی متخصصان فارسی زبان
 • گسترش هرچه فراگیرتر مرزهای دانش بشری
 • به وجود آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و همچنین مراکز صنعتی و تحقیقاتی منطقه‏ ای و تمرکز هرچه بیشتر بر تحقیق و توسعه
 • انتشار و انتقال یافته‏ های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته‏ های اساتید، دانشجویان دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکترا و نیز دستاوردهای متخصصان