اطلاعیه در خصوص گواهی پذیرش مقالات نشریه

بدینوسیله به آگاهی می رساند، اخیراً برخی از مؤلفین محترم دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال ایمیل و تماس های تلفنی خواهان صدور گواهی های کاغذی آنهم با ذکر شماره جلد و دوره و صفحات می شوند. از آنجائیکه چنین کاری نه تنها در مجلات معتبر ایران بلکه در هیچکدام از نشریات معتبر بین المللی انجام نمی شود و سطح مجله مهندسی سازه و ساخت نیز در بالاترین استاندارد مورد نظر وزارت علوم است، لذا با عرض پوزش به هیچ وجه از این تاریخ به بعد چنین درخواست های پذیرفته نشده و مؤلفین عزیز می توانند مقالات خود را تا قبل از پذیرش اولیه بازپس گیری نموده و یا از ادامه داوری و چاپ انصراف دهند. بدیهی است همانند گذشته گواهی پذیرش مقالات نشریه به صورت الکترونیکی و مطابق با فرمت تصویب شده نشریه، ارائه می گردد. در این گواهی، عنوان مقاله، کد مقاله، DOI، اسامی نویسندگان و تاریخ پذیرش مقاله درج می گردد و اطلاعات اضافی دیگری نخواهد آمد.