پرسش‌های متداول

DOI یا شناسه دیجیتال اسناد چیست؟

نویسندگان محترم، برای مقالاتی که در آینده در نشریه مهندسی سازه و ساخت جاپ خواهد شد DOI) Digital Object Identifier) تعریف می شود. DOI یا شناسه دیجیتال اسناد یک شناسه بین‌المللی برای مقالات و محتواهای دیجیتالی است که نقش مهمی در استانداردسازی نشریات علمی، نمایه شدن نشریات و علم سنجی معتبر دارد. با استفاده از DOI یک شناسه دائمی برای تمامی مقالات نشریه مهندسی سازه و ساخت ایجاد شده، نگارش و درج منبع در مقالات با دقت بیشتری انجام گرفته و شمارش تعداد واقعی استنادات فراهم می‌شود.