کسب رتبه الف نشریات علمی کشور برای چهارمین سال متوالی توسط نشریه مهندسی سازه و ساخت

کسب رتبه الف نشریات علمی کشور برای چهارمین سال متوالی توسط نشریه مهندسی سازه و ساخت

نشریه علمی پژوهشی مهندسی سازه و ساخت با مدیریت دکتر غلامرضا هوائی در ارزیابی‌های وزارت علوم و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و در چهارمین سال پیاپی بار دیگر رتبه الف نشریات علمی کشور را کسب کرد. روابط عمومی و امور بین‌الملل انجمن مهندسی سازه‌های ایران این موفقیت را به اعضای محترم انجمن، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه و مدیر داخلی تبریک گفته و ادامه موفقیت‌های حاصله را آرزومند است.