کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
بررسی عملکرد ژئوتکنیکی پی های عمیق در خاک های روانگرا با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.409474.3187

محمد ملکی؛ ابوالفضل اسلامی؛ علی نبی زاده؛ امین بهمن پور


توسعه روش نوین محاسباتی بر اساس المانهای خرپایی جهت بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی

دوره 10، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 144-166

10.22065/jsce.2022.344008.2827

بابک مرادنژاد؛ محسن عقابی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ مهرداد موحدنیا


اثر درجه آزادی حرکت سرشمع بر روی ظرفیت باربری و ضریب راندمان گروه شمع مجاور شیروانی ماسه‌ای

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 95-113

10.22065/jsce.2022.321897.2678

رضا محمد علی نژاد؛ میثم بیات؛ بهرام نادی؛ سیروس پاکباز


بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 5-20

10.22065/jsce.2021.243030.2211

ابراهیم شجاعی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ رامین عزت دوست


بررسی عددی اتصال تیر فولادی پیوستۀ میان گذر و ستون CFT دایره‌ای

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 115-133

10.22065/jsce.2021.290619.2471

سید سهیل مجید زمانی؛ احمد سبزه ئی


مدلسازی فیزیکی دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی بعنوان کوله‌ی پل‌

دوره 8، شماره ویژه 4، اسفند 1400، صفحه 114-124

10.22065/jsce.2020.226452.2118

سیدمحمدحسین حسینی؛ علی نورزاد؛ مصطفی زمانیان


بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی نازک به همراه ورق اتصال جاذب انرژی

دوره 8، شماره ویژه 3، آذر 1400، صفحه 96-116

10.22065/jsce.2020.238284.2186

سید مرتضی سلیمی؛ سپیده رحیمی؛ محمد حسین زاده؛ مهدی عبادی جامخانه


مطالعه آزمایشگاهی اثر بارگذاری در حالت رفت و برگشت بر شمع های پیچشی پره ای درمدل فیزیکی FCV

دوره 8، شماره ویژه 3، آذر 1400، صفحه 378-396

10.22065/jsce.2021.247246.2232

حسین صفی خانی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ امین بهمن پور


بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن

دوره 8، شماره 4، تیر 1400، صفحه 106-123

10.22065/jsce.2019.192744.1895

وسام کلمی زاده؛ حمید صابری؛ امیر مختاری؛ وحید صابری


بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری

دوره 5، شماره ویژه 4، اسفند 1397، صفحه 58-72

10.22065/jsce.2017.92721.1264

مهدی عبادی جامخانه؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین


بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 85-105

10.22065/jsce.2017.71066.1025

آزاده حقیقت؛ نعمت الله حیدریان؛ محمد کاظم شربتدار


مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 5-15

10.22065/jsce.2016.40247

سید فرهاد نبی زاده؛ عسکر جانعلی زاده