بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی نازک به همراه ورق اتصال جاذب انرژی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دنشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، ایران

10.22065/jsce.2020.238284.2186

چکیده

دیوارهای برشی فولادی در کنار مزایای ذاتی شکل‌پذیر بودن و افزایش جذب انرژی سیستم باربرجانبی، دارای نقص‌هایی نظیر کمانش در مراحل اولیه بارگذاری و ایجاد تقاضای زیاد نیروی برشی برای ستون می‌باشند. در راستای برطرف نمودن این موارد، اتصال خمشی جدید با استفاده از ورق فولادی ذوزنقه‌ای شکل در قالب مدل‌های عددی سیستم دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری مونوتونیک و چرخه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی از بررسی این مورد، ارائه‌ی یک سیستم از دیوار برشی فولادی با ضخامت کم است که ظرفیت و جذب انرژی مشابه با نمونه‌ی اتصال مستقیم باشد و در عین حال، ناحیه‌ی مفصل پلاستیک در ورق اتصال متمرکز شود و این قطعه همانند یک فیوز عمل نماید. برخلاف روش مرسوم در سیستم‌های دیوار برشی فولادی، اتصال ورق دیوار فولادی به ستون برقرار نشده است و از سخت‌کننده‌های جانبی عمودی برای ارتقاء عملکرد آن استفاده شده است. همچنین از سه ضخامت مختلف برای ورق اتصال استفاده شده است. مدل عددی المان محدود با هشت نمونه‌ی آزمایشگاهی اعتبارسنجی شد و از نظر ظرفیت باربری، سختی الاستیک و مود تسلیم تطبیق مناسبی برقرار شد. نتایج تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی بر روی مدل‌ها توسعه داده شده نشان دادند که استفاده از ورق اتصال توانست همانند یک عضو جاذب انرژی عمل نماید و المان‌های مرزی را از ورود به ناحیه‌ی پلاستیک باز دارد. از این‌رو استفاده از المان‌ ستون مرزی با ابعاد کمتر امکان‌پذیر است. همچنین نیازی به رعایت ضابطه‌ی تیرضعیف-ستون قوی و استفاده از ورق‌های پیوستگی یا مضاعف در چشمه‌ی اتصال ستون نیست. در نهایت، مشخص شد که روابط ارائه شده در آئین‌نامه‌ی AISC برای تخمین زاویه‌ی میدان کششی و ظرفیت برشی 7 تا 25 درصد کمتر از واقعیت می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of thin steel plate shear wall behaviour equipped with energy absorption connection plate

نویسندگان [English]

 • Seyed Morteza Salimi 1
 • Sepideh Rahimi 2
 • Mohamad Hoseinzadeh 1
 • Mehdi Ebadi Jamkhaneh 3
1 Department of Civil Engineering, School of Engineering, Islamic Azad University Nour Branch, Nour, Iran
2 Department of Civil Engineering, School of Engineering, Islamic Azad University Nour Branch, Nour, Iran
3 School of Engineering, Damghan University, Iran
چکیده [English]

Although steel plate shear walls have the inherent advantages of formability and increasing the energy absorption of the lateral load system, there are some shortcomings such as buckling in the early stages of loading and high demand for shear force of the column. In order to address these cases, a new moment connection using steel trapezoidal plate in the form of numerical models of steel shear wall system under monotonic loading and cycles is presented. The main aim of this study is to provide a system of low-thickness steel shear wall that has the same capacity and energy absorption in accordance with the direct connection sample, while at the same time concentrate the plastic joint area on the connection plate. The connection plate acts like a fuse. In spite of conventional steel shear wall systems, the connection of the steel wall plate to the column has not been established and vertical lateral stiffeners have been used to improve its performance. Also, three different thicknesses used for the connection plate. The finite element numerical model was validated with eight test specimens and a good accuracy was established in terms of load-bearing capacity, elastic stiffness, and failure mode. The results of nonlinear static analyses on the developed models showed that the use of the connection plate was able to act as an energy-absorbing member and prevent the boundary elements from entering the plastic status. Therefore, the use of lower cross-section of column elements is possible. There is also no need to follow a weak beam- strong column rule and to use continuous or doubler plates in the panel zone of the column. Finally, it was found that the relationships presented in the AISC regulations are less than 7% to 25% for estimating the angle of the tensile field and the shear capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • steel plate shear wall
 • Load-bearing capacity
 • Elastic stiffness
 • Finite element model
 • Connection Plate

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399
 • تاریخ دریافت: 16 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1399