موضوعات = روش های عددی در مهندسی سازه
تعداد مقالات: 31
1. ارزیابی قابلیت اعتماد قاب‌های خمشی سه‌بعدی طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های نسخه 87 و 92 فولاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

10.22065/jsce.2020.185303.1858

حمیدرضا ایرانی؛ وحید رضا کلات جاری؛ محمدحسین دیبایی بناب


2. ترکیب مدل‌های شبکه عصبی برای پیش‌بینی مقاومت چسبندگی میلگردهای پلیمری با الیاف شیشه به بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

10.22065/jsce.2020.216063.2051

احمد فتحی؛ فرشاد پیمان


3. طراحی بهینه بر مبنای قابلیت اعتماد سازه ها با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

10.22065/jsce.2020.203929.1962

علی خدام؛ محمدسعید فرج زاده؛ محسنعلی شایانفر


4. بررسی ارتعاش سیستم‌های پیوسته تحت بارهای هارمونیکی با تحلیل ایزوژئومتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22065/jsce.2020.205556.1975

احسان دبیری؛ اصغر امانی داشلجه؛ ناصرالدین شاهبازی


5. تأثیر سخت کننده‌ها و نحوه‌ی چینش آن‌ها بر پاسخ فرکانسی و لرزه‌ای برج آبگیر در حین ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1399

10.22065/jsce.2020.208652.2004

احسان تیموری؛ سعید عباسی؛ امیرجواد مرادلو


6. ارائه مدل غیرخطی برای رفتار اتصالات خارجی تیر به ستون در ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

10.22065/jsce.2020.184234.1854

مهدی ادیبی؛ روزبه طالب خواه؛ علی اکبر یحیی آبادی


7. مطالعه تأثیر پارامترهای هندسه تیر پیوند برشی پیچی قابل تعویض با اتصال به جان در برابر بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

10.22065/jsce.2020.219126.2075

نوید سیاه پلو؛ نصره سوینی


8. بهبود شاخص شناسایی آسیب در صفحات برپایه‌ی اطلاعات شکل مودی با در نظر گرفتن ممان پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

10.22065/jsce.2021.215021.2045

فهیمه رحمانی؛ رمضانعلی ایزدی فرد


10. بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک

دوره 7، شماره ویژه 4، زمستان 1399

10.22065/jsce.2019.159167.1726

اصغر امانی؛ فرهاد صادق مغانلو


15. ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 56-71

10.22065/jsce.2018.102020.1357

منیره سنگی؛ جواد واثقی امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مهدی دهستانی


16. بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار

دوره 6، شماره ویژه 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-124

10.22065/jsce.2018.113286.1420

احمد نظیفی؛ هاشم شریعتمدار


17. تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه

دوره 6، شماره ویژه 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-244

10.22065/jsce.2018.113321.1423

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امیر ساعدی داریان


21. به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشونده

دوره 6، شماره ویژه 2، تابستان 1398، صفحه 191-210

10.22065/jsce.2018.95322.1287

محمد رضایی پژند؛ مهدی پاینده ثانی


22. ارائه روشی جهت پیش‌بینی اسلامپ بتن مبتنی بر مدل نروفازی تطبیقی

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 127-140

10.22065/jsce.2018.91259.1252

میثم عفتی؛ پونه شاه ملک پور