موضوعات = روش های عددی در مهندسی سازه
مطالعه عددی اثر گرفتگی تدریجی در بتن نفوذپذیر بر الگوی جریان سیال و پخش آلودگی حل‌شده در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22065/jsce.2023.336182.2768

رسول صوفی نوقابی؛ علی ابراهیم زاده؛ فریدون خسروی


رتبه‌بندی پیمانکاران با استفاده از مدل مارکوس و کوپراس (مطالعه موردی: شرکت گاز زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.419250.3234

صوفیا حاج پور؛ علیرضا شهرکی


تاثیر به کارگیری انواع مختلف مدل‌های سخت شوندگی مواد بر دقت مدل‌سازی رفتار چرخه‌ای اجزای فولادی و اتصال RBS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.418991.3232

نصیبه نارکی؛ احسان دهقانی؛ احمد مبینی پور؛ سید روح الله حسینی واعظ


توسعه ساده و کاربردی روش اجزای محدود طیفی تصادفی برای حل مسائل سازه ای دارای تغییر شکل های بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.22065/jsce.2024.413811.3207

حسینعلی رحیمی بندر آبادی؛ سیدسجاد موسوی امجد


بررسی کاربرد شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری ستون‌های بتنی با مقاطع دایره‌ای محصورشده با ورقه‌های FRP

دوره 9، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 58-77

10.22065/jsce.2021.178649.1825

یاسر مودی؛ احسان اسلامی؛ سید روح الله موسوی؛ بابک دیزنگیان؛ حمید میرشکار


بررسی ارتعاش سیستم‌های پیوسته تحت بارهای هارمونیکی با تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 8، شماره 10، دی 1400، صفحه 185-205

10.22065/jsce.2020.205556.1975

احسان دبیری؛ اصغر امانی داشلجه؛ ناصرالدین شاهبازی


طراحی بهینه بر مبنای قابلیت اعتماد سازه ها با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

دوره 8، شماره ویژه 1، خرداد 1400، صفحه 333-344

10.22065/jsce.2020.203929.1962

علی خدام؛ محمدسعید فرج زاده؛ محسنعلی شایانفر


بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 116-131

10.22065/jsce.2019.159167.1726

اصغر امانی؛ فرهاد صادق مغانلو