ارائه مدل غیرخطی برای رفتار اتصالات خارجی تیر به ستون در ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته مهندسی زلزله/ گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

3 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

10.22065/jsce.2020.184234.1854

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون مسکن در جوامع مختلف، سیستم قاب‌های ساختمانی بتن مسلح پیش‌ساخته یکی از روش‌هایی است که می-توان با بهره‌گیری از آن، اقدام به تولید انبوه ساختمان و مسکن نمود. از سوی دیگر، تجربیات حاصل از زلزله‌های گذشته آسیب‌پذیری لرزه‌ای قابل توجه این ساختمان‌ها را در برابر زلزله خصوصا در ناحیه اتصالات نشان می‌دهد. یکی از نکات مهم در طراحی و اجرای سازه‌های بتنی پیش‌ساخته، چگونگی اتصال المان‌های پیش‌ساخته تیر به ستون می‌باشد که تاثیر بسیار مهم در رفتار لرزه‌ای این سازه‌ها نیز خواهد داشت. در این مقاله سعی شده است با استفاده از رفتار نمونه‌های آزمایشگاهی اتصالات پیش‌ساخته، تخمینی دقیقتر از رفتار لرزه‌ای این اتصالات و مدهای آسیب در آ‌‌ن‌ها بدست آید. بدین منظور دو اتصال خارجی پیش‌ساخته با کربل فولادی و کربل بتنی که دو نمونه از رایج‌ترین اتصالات پیش‌ساخته می باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، یک مدل عددی برای لحاظ کردن رفتار غیرخطی این نوع اتصالات در نرم‌افزار Opensees ارائه شده است. برای کالیبره نمودن مشخصات مدل عددی پیشنهاد شده از رفتار نمونه‌های آزمایشگاهی بهره برده شده است. نتایج بررسی و مقایسه رفتار مدل غیرخطی ارائه شده برای رفتار اتصالات پیش ساخته، تطابق مناسبی را با رفتار هیسترزیس نمونه‌های آزمایشگاهی نشان می دهد، به طوریکه پارامترهای رفتار لرزه ای اتصالات مورد بررسی همچون ماکزیمم ظرفیت باربری، سختی اتصال، انرژی اتلافی و ظرفیت شکل‌پذیری زیرسازه در مدل عددی و آزمایشگاهی با اختلافی کمتر از 5 درصد با یکدیگر مطابقت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nonlinear modeling of exterior beam-column joints in precast concrete buildings

نویسندگان [English]

  • Mahdi Adibi 1
  • Rozbeh Talebkhah 2
  • Aliakbar Yahyaabadi 3
1 Assistant professor, Department of Civil Engineering, University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 M.Sc. of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, University of Bojnord, Bojnoed, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

Due to the increasing demand for housing, various communities are using the technology and advanced equipment to build housing. Precast RC frame system is one of the methods used for this purpose. The most important features of this structural system are the high quality of construction due to the manufacturing of parts in the factory, the ease and speed of implementation, thus reducing the time gap between investment and utilization, also the possibility of working in poor atmospheric conditions. One of the important points in the implementation of precast concrete structures is how to connect the precast elements of the beam to the column, which will have a significant effect on the seismic behavior of these structures. In this paper, we have tried to estimate the seismic behavior of these structures using the behavior of some experiment specimens of precast joints, which are close to the executable details in Iran. To do this, a numerical model has been presented to consider the nonlinear behavior of this type of connection in the Opensees software and has been used to calibrate the numerical model results from the experiment behavior of the above specimen. The advantages of this nonlinear model include a very good match between the experimental and numerical results of Hysteresis Load- Displacement curve, also hysteresis parameters such as maximum bearing capacity, joint strength, dissipation energy and ductility capacity, that the difference between these results is less than 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beam-column joints
  • Precast building
  • Reinforced concrete building
  • Experimental Model
  • nonlinear modeling