موضوعات = سازه های جدار نازک
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.214758.2041

معصومه سلطانی؛ فهیمه سجادی نژاد؛ احمدرضا قاسمی


2. بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار یک مقطع تقویت شده از ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.300375.2538

وحید فرامرززاده؛ عادل فردوسی؛ یوسف زندی


3. بررسی رفتار یک مقطع ارتقاء یافته ستونهای فولادی پر شده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1400

10.22065/jsce.2021.309337.2601

هادی برق لامع؛ عادل فردوسی؛ سید آرش موسوی قاسمی


9. ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS

دوره 8، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 42-55

10.22065/jsce.2019.179141.1830

مجید قلهکی؛ امید رضائی فر؛ محمد صادق رحیمی خواه


11. پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار

دوره 6، شماره ویژه 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 147-164

10.22065/jsce.2018.120873.1482

رضا جمعه منظری؛ فرزاد شهابیان مقدم


12. تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)

دوره 6، شماره ویژه 2، تابستان 1398، صفحه 211-224

10.22065/jsce.2018.100459.1346

مجید قلهکی؛ قاسم پاچیده؛ امید رضائی فر؛ سجاد قزوینی


13. ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 141-156

10.22065/jsce.2018.84003.1165

مجید قلهکی؛ علی خیرالدین؛ پریسا بابائی زاده