ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

چکیده

دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم مناسب در برابر بارهای جانبی بوده که به دلیل مزایای زیاد، در ساخت ساختمان های بلند مرتبه جدید و بهسازی ساختمان های موجود مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله عملکرد استفاده از این سیستم در ترکیب با قاب خمشی بتن آرمه با استفاده از اتصالات پیشنهادی(خاموت اضافه) مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس یک قاب سه طبقه یک دهانه بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی (اتصالات پیشنهادی) مدل شد و رفتار پلاستیک و ضریب رفتار آن با قاب بتن آرمه با اتصالات گل میخ و قاب خمشی بتن آرمه تنها مقایسه گردید. نتایج نشان داد که ضریب رفتار سیستم در مقایسه با قاب بتن آرمه تنها و قاب بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با اتصالات گل میخ، افزایش داشته و می توان حدود 5/6 (در حالت حدی) در نظر گرفت.

دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم مناسب در برابر بارهای جانبی بوده که به دلیل مزایای زیاد، در ساخت ساختمان های بلند مرتبه جدید و بهسازی ساختمان های موجود مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله عملکرد استفاده از این سیستم در ترکیب با قاب خمشی بتن آرمه با استفاده از اتصالات پیشنهادی(خاموت اضافه) مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس یک قاب سه طبقه یک دهانه بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی (اتصالات پیشنهادی) مدل شد و رفتار پلاستیک و ضریب رفتار آن با قاب بتن آرمه با اتصالات گل میخ و قاب خمشی بتن آرمه تنها مقایسه گردید. نتایج نشان داد که ضریب رفتار سیستم در مقایسه با قاب بتن آرمه تنها و قاب بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با اتصالات گل میخ، افزایش داشته و می توان حدود 5/6 (در حالت حدی) در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Behavior Factor for Steel Plate Shear Wall with Reinforced Concrete Moment Surrounded Frame

نویسندگان [English]

  • Madjid Gholhaki 1
  • ali kheyroddin 2
  • Parisa Babaeizadeh 3
1 Associate Professor of Semnan University
3 دانشگاه سمنان
چکیده [English]

The steel shear wall is an appropriate resistant system against lateral loads that is been utilized in modern high-rise buildings and upgrading existing buildings because of numerous benefits. This article examined the operation usage of this system in compound reinforced concrete moment frame using suggested connections (additional stirrup). According to this, a steel shear wall three-story reinforced concrete single bay frame (suggested connections) modelled and the plastic behavior and its behavior factor with the reinforced concrete frame, stud connections, and bare reinforced concrete moment frame compared. The result showed that the behavior factor system comparing to bare reinforced concrete frame and reinforced concrete frame contains the steel shear wall with stud connections have increased and about 6.5 (the extent) can be considered.

The steel shear wall is an appropriate resistant system against lateral loads that is been utilized in modern high-rise buildings and upgrading existing buildings because of numerous benefits. This article examined the operation usage of this system in compound reinforced concrete moment frame using suggested connections (additional stirrup). According to this, a steel shear wall three-story reinforced concrete single bay frame (suggested connections) modelled and the plastic behavior and its behavior factor with the reinforced concrete frame, stud connections, and bare reinforced concrete moment frame compared. The result showed that the behavior factor system comparing to bare reinforced concrete frame and reinforced concrete frame contains the steel shear wall with stud connections have increased and about 6.5 (the extent) can be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel plate shear wall
  • Concrete Frame
  • connections
  • Behaviour Factor
  • Thin plate