بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار یک مقطع تقویت شده از ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22065/jsce.2021.300375.2538

چکیده

در این مقاله هدف اصلی بررسی رفتار یک مقطع تقویت شده با سخت کننده های قائم و میلگردهای حلقوی درستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای و نیز بار محوری ثابت می باشد. بدین منظور مقطع تقویت شده پیشنهادی با مقطع ساده(تقویت نشده) در این نوع از ستون ها با طول 200 سانتی متر در آزمایشگاه سازه بارگذاری و بررسی شده اند وسپس در نرم افزار آباکوس مدلسازی شده و نمودار چرخه ای نیرو تغییرمکان آن ها استخراج گردیده است. در این تحقیق با طرح مقطع تقویت شده جدیدی از این نوع ستون ها و مقایسه آن بامقطع ساده به بررسی بهبود رفتار لرزه ای این نوع از ستون ها از جمله شکل پذیری، ظرفیت باربری، قابلیت جذب انرژی پرداخته شده است. برای اطمینان از صحت مدل سازی عناصر محدود، نتایج تحلیل های عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و از درستی مدل سازی نیز اطمینان حاصل گردید. در ضمن، ستون با مقطع تقویت شده بهبود قابل ملاحظه ای در رفتار چرخه ای آن در مقایسه با مقطع ساده این نوع از ستون ها دارد، طوریکه سخت کننده های قائم و میلگردهای حلقوی پس از زوال جداره خارجی لوله فولادی از افت شدید مقاومت ستون جلوگیری می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical investigation of the behavior of a Strengthened section of concrete filled double-skin steel tube columns under cyclic loading

نویسندگان [English]

 • Vahid Faramarzzadeh 1
 • Adel Ferdousi 2
 • Yousef Zandi 3
1 PhD student of civil engineering , faculty of civil engineering , islamic azad university , tabriz branch.
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, the main purpose is to investigate the behavior of a reinforced section with vertical stiffeners and circular stirrups of Concrete filled double-skin steel tube (CFDST) columns under cyclic and fixed axial loading. So, the proposed reinforced section with a simple section (not reinforced) in this type of columns with a length of 200 cm has been loaded and examined in the structural laboratory and then modeled in ABAQUS software and their displacement- force cycle diagram has been extracted. In this research, by designing a new reinforced cross section of this type of columns and comparing it with a simple cross section, the improvement of seismic behavior of this type of columns, including ductility, bearing capacity, and energy absorption capacity, has been investigated. To ensure the accuracy of finite element modeling, the results of numerical analysis were compared with laboratory results and the modeling accuracy was also ensured. In addition, the column with reinforced cross section has a significant improvement in its cyclic behavior compared to the simple cross section of this type of column, so that vertical stiffeners and circular stirrups prevent a sharp drop in column strength after the outer wall of the steel pipe deteriorates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concrete filled double-skin- steel tube (CFDST) columns
 • Strengthened section
 • Experimental Investigation
 • Finite element method
 • Cyclic loading
 • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 آذر 1400