کلیدواژه‌ها = اندرکنش خاک و سازه
بررسی رفتار سازه‌ فولادی قاب خمشی متّکی بر پی‌های عمیق تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2021.292098.2477

امید نورعلیزده؛ سپیده رحیمی؛ محمد حسین زاده؛ مهدی عبادی جامخانه


پاسخ لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

دوره 6، شماره 3، آذر 1398، صفحه 105-120

10.22065/jsce.2018.105638.1384

سحر رادکیا؛ فرهاد عباس گندمکار؛ روح اله راه نورد


بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره ویژه 1، مرداد 1396، صفحه 5-16

10.22065/jsce.2017.87639.1213

محسن تهرانی زاده؛ محمد صادق برخورداری؛ سید وحید سپهر موسوی