کلیدواژه‌ها = میکروسیلیس
بررسی آزمایشگاهی و عددی مشخصات رئولوژیکی و مکانیکی بتن‌های خودتراکم حاوی سنگدانه‌های بازیافتی با استفاده از روش باکس‌بنکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22065/jsce.2022.317450.2658

هیوا ملائی؛ طالب مرادی شقاقی؛ حسن افشین؛ رضا صالح اهری؛ سعید میررضایی


بررسی تاثیر افزودن پوزولان و سرباره بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیت های سیمانی خودتراکم الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.349712.2862

عارف بسطامی؛ فریدون امیدی‌نسب؛ احمد دالوند


بررسی پدیده اثر اندازه بر روی مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و پومیس‌تفتان

دوره 8، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 333-346

10.22065/jsce.2019.155905.1706

سید روح الله موسوی؛ امیر سعادتی پور؛ یاسین مختاری؛ صابر شاه نظری اول


بررسی تاثیر نانوسیلیس بر مشخصات مکانیکی کامپوزیت ‌های سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلن

دوره 8، شماره ویژه 1، خرداد 1400، صفحه 25-41

10.22065/jsce.2020.199749.1936

موسی مظلوم؛ سارینا نوروزی؛ محمد اکبری جمکرانی


بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و پیوستگی بتن های پلیمری و پلیمری‌اصلاح‌شده به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-55

10.22065/jsce.2018.121661.1494

علی صدر ممتازی؛ رضا کهنی خشکبیجاری؛ مهرداد ملکی خشکبیجاری؛ مرتضی عموئی


مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 156-168

10.22065/jsce.2018.119220.1466

محمدرضا آقا باقری؛ مهدی آرزومندی؛ امیرحسین عموحسینی؛ مجتبی کریمایی طبرستانی؛ هادی علیزاده


بهبود پارامترهای مکانیکی بتن حاصل از سیمان پوزولانی جهت استفاده در پروژه-های آبیاری و زهکشی

دوره 6، شماره ویژه 1، تیر 1398، صفحه 43-58

10.22065/jsce.2017.100834.1349

مهزاد اسمعیلی فلک؛ امین لطفی اقلیم؛ سمیرا نعمت زاده


تأثیر افزودنی میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری و جذب آب بتن سبک سازه‌ای

دوره 5، شماره ویژه 4، اسفند 1397، صفحه 127-139

10.22065/jsce.2017.95976.1301

شمسا بصیرت؛ محسن عمرانی؛ بابک بهفروز


تأثیر رس‌های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-50

10.22065/jsce.2017.43232

ابوالفضل سلطانی؛ امیر طریقت؛ روح اله رستمی


اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 30-41

موسی مظلوم؛ سید مجتبی میری