ارزیابی مقایسه‌ای تأثیرخاکستربادی و میکروسیلیس بر روی روند رشد، مقاومت فشاری و مقاومت الکتریکی بتن‌های در معرض آب‌های ‌کلردار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران ، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

2 گروه عمران - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - تبریز - ایران

3 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22065/jsce.2021.297648.2517

چکیده

یکی از شایع‌ترین خوردگی‌ها، ناشی از یون‌های کلراید می‌باشد و یون‌های کلراید می‌توانند از طریق سنگدانه‌های آلوده و مواد افزودنی یا نفوذ از منابع خارجی مانند آب‌دریا وارد بتن شوند و اگر بتن تحت آن قرار بگیرد، علاوه بر افت شدید دوام و توسعه خوردگی، شاهد تأثیر محسوس بر روی روند رشد مقاومت و حتی کاهش مقاومت خواهد شد که تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی‌ مقایسه‌ای تأثیر خاکستربادی و میکروسیلیس بر روی روند رشد، مقاومت فشاری و مقاومت‌ الکتریکی بتن‌های ‌در معرض‌ آب‌های ‌کلردار پرداخته است. طرح‌های این تحقیق به دو بخش بتن‌های معمولی و بتن‌های دارای ماده پوزولانی تقسیم شدند که طرح‌های اختلاط بتن‌ها در محیط کلریدی در 11 گروه اصلی دسته‌ بندی شده‌اند و هر گروه شامل 8 طرح با جایگزینی پودرهای میکروسیلیس و خاکستربادی با درصدهای متفاوت به جای سیمان شدند و فقط گروه اول بدون هیچ گونه مواد افزودنی جایگزین سیمان، شامل یک طرح به عنوان طرح مبنا شد. با این شرح 81 طرح که هر کدام شامل 4 نمونه برای آزمون‌های مقاومت فشاری در سنین 7، 14، 28 و 42 روزه با جمع‌کل 324 طرح ساخته شده و بررسی شدند. نتایج بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی واقع شده در محیط کلریدی، نشان داد که دستیابی به افزایش سرعت روند رشد مقاومت فشاری بتن، افزایش میزان مقاومت الکتریکی بتن و کسب مقاومت فشاری مطلوب بتن با استفاده از بتن با سنگدانه‌های استاندارد تقویت شده با پودرهای میکروسیلیس و خاکستر بادی با انتخاب طرح اختلاط بهینه و با صرف هزینه کمتر میسر بوده و برای انجام پروژه‌ها مقرون به صرفه هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Effect of Fly Ash and Microsilica on the Development, Compressive Strength and Electrical Resistance of Concretes Exposed Chlorinated Waters

نویسندگان [English]

 • Yaghoub Babaei 1
 • Seyed Arash Mousavi Ghasemi 2
 • Yousef Zandi 3
1 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University Tabriz Branch, Iran
2 Department of Civil Engineering - Technical and Engineering Faculty - Islamic Azad University Tabriz Branch - Tabriz - Iran
3 Department of Civil Engineering - Technical and Engineering Faculty - Islamic Azad University Tabriz Branch - Tabriz - Iran
چکیده [English]

Chloride ions cause the most common corrosion, so chloride ions can enter the concrete through contaminated aggregates and additive materials or infiltration from external sources, such as seawater. If the concrete is exposed to the aforementioned ions, there will be severe loss of durability and expansion of corrosion. In this case, there will be a tangible effect on the development process of resistance reducing the concrete's strength. Therefore, the extant study was conducted to compare the effect of fly ash and micro silica on the development, compressive strength, and electrical resistance of concretes exposed to chlorinated waters. The plans of this study included two types of ordinary concretes and concretes containing pozzolanic material. Concrete mixing plans in chloride medium were divided into 11 groups, which included 8 plans with substitution of micro silica and fly ash powders with different percentages in exchange for cement. The first group included no additive material as a cement substitute and included one plan as the base plan. Accordingly, 81 plans that each consisted of 4 samples were constructed and examined to test compressive strength in 7, 14, 28, and 42-days ages (N=324 plans). According to the results of laboratory samples in chloride medium, there was an increase in the development process of compressive strength, and electrical resistance of concrete while using concrete with standard aggregates reinforced with micro silica and fly ash by selecting the optimal mixing plan and lower cost. The above mentioned case was cost-effective for project implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concrete Compressive Strength
 • Chloride Medium
 • Fly Ash
 • Micro-silica
 • Concrete Electrical
 • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 28 آذر 1400