نویسنده = نوید سیاه پلو
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه تأثیر پارامترهای هندسه تیر پیوند برشی پیچی قابل تعویض با اتصال به جان در برابر بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

10.22065/jsce.2020.219126.2075

نوید سیاه پلو؛ نصره سوینی