دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، آبان 1397، صفحه 1-234 

علمی - پژوهشی

تاثیر اثر حذف ستون در خرابی پیش‌رونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی دوگانه

صفحه 5-27

10.22065/jsce.2017.73072.1055

سیروس غلامپور دهکی؛ جواد واثقی امیری؛ علی ناصری؛ سینا رضایی