دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، خرداد 1394، صفحه 1-83 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4

غلامرضا هوائی


4. بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو

صفحه 34-45

مجتبی قاسم زاده؛ منصور قلعه نوی؛ عبدالحمید بحرپیما


5. بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار

صفحه 46-55

محمدحسین تقی زاده؛ علاءالدین بهروش؛ احمد اکبرلو