نویسنده = محمد امیر نجفقلی پور
ارزیابی پاسخ لرزه‌ای فونداسیون مونوپایل توربین بادی فراساحل در خاک ماسه‌ای به‌وسیله مدل‌سازی عددی

دوره 10، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 72-95

10.22065/jsce.2022.341393.2807

محمدعلی معصومی؛ سید محمدصادق صحرائیان؛ محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ علی شفیعی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع آجر و ملات بر مشخصات مکانیکی منشورهای بنایی

دوره 8، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 5-24

10.22065/jsce.2021.252499.2259

سید مهدی دهقان؛ وحید بانشی؛ سعدالله یوسفی کهنوج؛ محمد امیر نجفقلی پور


ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی

دوره 7، شماره ویژه 2، مرداد 1399، صفحه 84-100

10.22065/jsce.2018.128191.1538

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ حسین درویشی؛ سیدمهدی دهقان؛ محمودرضا ماهری


بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 21-38

10.22065/jsce.2018.96056.1300

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ محمدعلی هادیان فرد؛ شهریار ملک جمشیدی؛ سیدمهدی دهقان


مدل سازی اجزا محدود پانل های آجرکار تقویت شده با رویه بتن الیافی تحت بارگذاری درون صفحه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 93-112

10.22065/jsce.2017.86049.1180

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ سیدمهدی دهقان؛ علیرضا کامروا