نویسنده = رضا اسمعیل آبادی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.282089.2430

مهدی میرزا گل تبار روشن؛ محمد هادی علیزاده الیزیی؛ رضا اسمعیل آبادی


2. ارزیابی کارایی سنجه‌های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 169-185

10.22065/jsce.2018.129630.1565

معین دیانی؛ رضا اسمعیل آبادی؛ سالار آرین مقدم