نویسنده = محمد احسانی فر
بکارگیری روش ISM به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین معیارهای کلیدی پیش صلاحیت پیمانکار پروژه ساخت و ساز سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.402755.3147

سید علی معیری پور؛ سیدمحمد میرحسینی؛ محمد احسانی فر؛ احسان الله ضیغمی