نویسنده = محمودرضا شیراوند
بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی هیبریدی

دوره 7، شماره ویژه 1، اردیبهشت 1399، صفحه 31-52

10.22065/jsce.2018.130883.1559

محمودرضا شیراوند؛ سروش سیفی بوشهری


بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای

دوره 4، شماره ویژه 1، مرداد 1396، صفحه 58-69

10.22065/jsce.2017.87901.1216

محمودرضا شیراوند؛ پارسا پروانه رو؛ سینا باقری