تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه با استفاده از روش طرح پلاستیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22065/jsce.2019.167530.1761

چکیده

در چند دهه اخیر، ایده استفاده از دیوار برشی فولادی نازک، به‌ عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در طراحی و تقویت ساختمان ها، مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرار گرفته است. در این تحقیق تلاش شده است ضریب رفتار (R)، ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدید کننده جابجایی در قاب خمشی بتن آرمه ویژه با دیوار برشی فولادی نازک و استفاده از روش طرح پلاستیک مبتنی بر عملکرد، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور قاب هایی با سیستم دیوار برشی فولادی با تعداد طبقات مختلف، در نظر گرفته‌ شده‌اند و آنالیز استاتیکی غیرخطی، روی این قاب ها با استفاده از مدل نواری در نرم‌افزار OpenSees انجام‌ شده است. نتایج شبیه‌سازی با نتایج آزمایش تجربی مقایسه گردیدند و تطبیق قابل قبولی مشاهده گردید. در نهایت مقادیر ضریب رفتار (R) ، ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدیدکننده جابجایی برای سیستم قاب خمشی بتن آرمه با دیوار برشی فولادی نازک بر اساس روش یوانگ محاسبه گردیده و به ترتیب برابر 9.37، 2.21 و 11.06 برای روش طراحی در حالت حدی پیشنهاد شده است. همچنین استفاده از دیوار برشی فولادی در قاب خمشی بتن آرمه نشان از افزایش مقاومت، شکل پذیری، سختی الاستیک و نهایتاً افزایش ضریب رفتار سازه را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of response modification coefficient of Steel Plate Shear Walls in Reinforced Concrete Frame using performance-based plastic design method

نویسندگان [English]

  • Hamed Valizadeh 1
  • majid Gholhaki 2
1 Ph.D. Student of Structural Engineering. Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In the last few decades, the idea of using thin steel plate shear wall, ( SPSW ) , has been noted as a lateral load resisting system in design and retrofit of buildings. In this research, it has been tried to determine, the appropriate response modification coefficient ( R ) , overstrength factor and the deflection amplification factor In the reinforced concrete Special moment frames, RC-SMF, with thin steel plate shear wall and using performance-based plastic design, PBPD. To do it, buildings with thin steel plate shear wall system and different story numbers are considered. Static pushover analysis are performed using strip model and OpenSees software. The simulation results were compared with experimental results and acceptable matching was observed. Finally response modification coefficient, overstrength factor and deflection amplification factor for reinforced concrete Special moment frames with thin steel plate shear wall system are calculated based on Uang's method and values of 9.37, 2.21 and 11.06, respectively, has been suggested for ultimate limit state design method. Also, the use of a thin steel plate shear wall in a RC-SMF shows an increase in strength, ductility, elastic hardness and, finally, an increase in the response modification coefficient ( R ) of the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin Steel Plate Shear Wall
  • Reinforced concrete frame
  • PBPD
  • Response Modification Coefficient
  • Overstrength factor
  • Deflection amplification factor