اثر سخت‌کننده‌ها بر مشارکت قاب پیرامونی و رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی سخت‌شده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد زلزله

10.22065/jsce.2019.118861.1461

چکیده

استفاده از سخت‌کننده در دیوارهای برشی فولادی باعث بهبود رفتار لرزه‌ای سیستم می‌گردد. میزان نیروی انتقالی از ورق فولادی به قاب پیرامونی، از موضوعات مورد بحث طراحان ساختمان در طراحی بهینه دیوارهای برشی فولادی می‌باشد. بخصوص با تعبیه سخت‌کننده‌ها، مقدار نیروی انتقالی به ستونها به میزان چشم گیری توسط روابط طراحی آیین‌نامه‌ها کاهش داده می‌شود که موضوع بحث در این مقاله می‌باشد. در این مقاله رفتار لرزه‌ای یک ساختمان 10 طبقه با سیستم دیوار برشی فولادی با سخت‌کننده در سه حالت متفاوت طراحی بررسی گردیده است. در حالت اول، طراحی با رعایت الزامات آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی آمریکا و رعایت حداکثر فاصله‌ی مجاز بین سخت‌کننده‌ها انجام گردیده است. در حالت دوم، از اثرات کاهشی مد نظر آیین‌نامه بر قاب پیرامونی صرف نظر شده و در عوض، حداقل سختی مشابه دیوارهای بدون سخت کننده تامین شده است. در حالت سوم، حداکثر فاصله‌ی مجاز بین سخت‌کننده‌ها بیشتر از معیارهای ارایه شده توسط آیین‌نامه در نظر گرفته شده و طراحی بهینه ارائه گردیده است. بدین ترتیب طراح می‌تواند زمان بین تسلیم ورق فولادی و کمانش آن را مدیریت کند. در این حالت، ظرفیت طبقه ترکیبی از ظرفیت کمانش برشی و تسلیم برشی خواهد بود. با استفاده از روابط تئوری اندرکنش ورق و قاب (PFI) و مدل‌های المان محدود، مشخص گردید که میزان مشارکت قاب پیرامونی و نیروهای انتقالی به آن با توجه به فاصله سخت‌کننده‌ها تغییر می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Stiffeners on Contribution of Peripheral Frame and Seismic Behavior of Stiffened Steel Plate Shear Wall

نویسندگان [English]

  • Parviz Ebadi 1
  • masoud pishbin 2
1 Department of Civil Engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University
2 Master of Science in Earthquake Engineering
چکیده [English]

Using Stiffener in steel plate shear wall (SPSW) improves seismic behavior of the system. The transferred force from the steel plate to the peripheral frame is one of challenging topics that discussed by the designers in optimal design of SPSW. Particularly, with the insertion of stiffeners, the amount of transferred force to the columns significantly reduced by the building codes. In this paper, the seismic behavior of a 10-story building with stiffened SPSW investigated in three different design phases. In the first phase, seismic design requirements of American Institute of Steel Construction (AISC) considered with the maximum permissible spacing between the stiffeners. In the second phase, the reductive effects of the building code on transferred forces to the peripheral frame ignored and instead, the minimum required stiffness of peripheral frame considered similar to SPSW without stiffeners. In the third phase, the distance between the stiffeners increased and the optimal design philosophy discussed. In this way, the designer can manage the yielding or buckling of the steel plate. Therefore, the capacity of the floor will be a combination of shear buckling and yield capacity of plate. Plate-Frame Interaction (PFI) theory and finite element tools approved that the peripheral frame design forces and its contribution in seismic behavior of system can vary according to distance of stiffeners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel plate shear wall
  • Stiffener
  • Ductility
  • Energy absorption
  • Peripheral Frame and Wall Contribution