بررسی تأثیر گام فنر بر عملکرد بتن حاوی فنر فولادی کم‌کربن بازیافتی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشگاه گرمسار

10.22065/jsce.2019.144415.1640

چکیده

یکی از مهمترین پارامترهای تعیین‌کننده در مقاومت فنر و مقاومت بتن حاوی فنر، طول گام آن می‌باشد. بنابراین در این مقاله با افزودن فنرهای فولادی کم‌کربن از جنس گالوانیزه با قطر، تعداد گام و درصدهای اختلاط مختلف به بتن خودتراکم، سعی در بهبود خواص مکانیکی آن شده است. بدین منظور فنرهایی با قطر 8، 12 و 16 میلی‌متر و با ضخامت 8/0 میلی متر، با تعداد گام‌های دو، چهار و شش در درصدهای حجمی 2/0 و 4/0 به بتن خودتراکم افزوده شده و آزمایشات مقاومت فشاری (نمونه استوانه‌ای به ابعاد 10*20 سانتی‌متر)، کششی (نمونه استوانه‌ای به ابعاد 10*20 سانتی‌متر) و خمشی (تیر منشوری به ابعاد 10*10*50 سانتی‌متر) بر روی آن‌ها انجام شد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از فنر با قطر 12 میلی‌متر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن خودتراکم را به ترتیب تا 29، 52 و 36 درصد افزایش داده اما استفاده از فنر با قطر 16 میلی متر نه‌تنها خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم را افزایش نداده بلکه کاهش نیز می‌دهد. بعلت سختی بالا و قرار داشتن قطر فنر 8 میلی متر در محدوده مابین سایز سنگدانه ها، استفاده از آن در جهت بهبود خواص مکانیکی بتن خودتراکم نیازمند تحقیقات و شناخت بیشتر می باشد. همچنین نقش اصلی در تعیین مقاومت بتن حاوی فنر را قطر فنرها ایفا کرده و تعداد گام فنر الزاماً نمی‌تواند ملاک تعیین افزایش یا کاهش مقاومت بتن باشد. بعنوان جمع‌بندی کلی می توان بیان نمود که استفاده از فنرهای با تعداد شش گام، عملکرد مناسبی ندارند اما استفاده از فنرهای با دو و چهار گام با توجه به درصد استفاده و همچنین قطر فنر مورد استفاده، می توانند مقاومت فشاری، کششی و خمشی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Springboard on Concrete Performance Containing Low-Carbon Steel Spring

نویسندگان [English]

  • ghasem pachideh 1
  • majid Gholhaki 2
  • amin moshtagh 3
1 Civil faculty- semnan university
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 garmsar university
چکیده [English]

One of the most important parameters in spring resistance and strength of concrete containing spring is its step length. In this paper, by adding a low-carbon steel spring with diameter, a number of steps and various mixing rates to self-compacting concrete, attempts have been made to improve its mechanical properties. For this purpose, springs of 8, 12 and 16 mm in diameter, 0.8 mm in thickness, with the number of steps of two, four and six in volumes of volumes of 0.2 and 0.4 in self-supporting concrete were added and compressive strength tests A cylindrical sample measuring 10 x 20 cm), tensile (a cylindrical sample measuring 10 x 20 cm) and a flexural beam (10 x 10 x 50 cm). The results indicate that using a 12 mm diameter spring compressive strength, the tensile and flexural strength of self-compacting concrete increased up to 29, 52 and 36%, but the use of a 16 mm diameter spring did not increase the mechanical properties of self-compacting concrete It also reduces. Due to the high stiffness and positioning of the 8 mm spring diameter within the size of the aggregate, the use of it to improve the mechanical properties of self-compacting concrete requires more research and recognition. Also, the main role in determining the strength of concrete containing springs is played by the diameter of the springs, and the number of step springs will not necessarily be a criterion for determining the increase or decrease of concrete strength. As a general conclusion, it can be argued that the use of six-step springs is not suitable, but the use of two- and four-step springs with regard to the percentage of use and the diameter of the spring used can increase the compressive strength, tensile and flexural strength Give.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compacting Concrete
  • Low-Carbon Recycled Steel Spring
  • Mechanical properties
  • Galvanized
  • Step