ارزیابی تاثیر خاکستر بادی ، پودر زئولیت و الیاف شیشه بر رفتار خمشی تیرهای سبک سازه‌ای حاوی سنگدانه اسکوریا

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

چکیده

کم کردن وزن بتن مصرفی در ساختمان و دیگر سازه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی متخصصان این امر بوده است این کار باعث کاهش بار مرده و نیروهای وارد شده بر سازه موقع وقوع زلزله میگرددد. در همین راستا تحقیقات متنوعی در سطح جهان صورت گرفته است. در این کار پژوهشی برای ساختن بتن سبک از سنگدانه اسکوریا استفاده شده و برای افزایش مقاومت خمشی تیرهای مورد آزمایش از الیاف شیشه ، همچنین جهت کاهش استفاده از سیمان، کاهش آلاینده‌های زیستی در ایران و همچنین افزایش کارایی بتن از پودر زئولیت و خاکستر‌بادی استفاده شده است و مشخصات مکانیکی این بتن‌های سبک به ویژه رفتار خمشی تیر‌های سبک سازه‌ای در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله گویای این است که در تیر بتنی سبک ساخته شده و نمونه‌های فشاری، در کرنش‌های زیاد، به علت وجود شبکه‌ای از الیاف تا 3 درصد وزنی سیمان و انعطاف‌پذیری حاصله، از تردی و شکست آن جلوگیری می-کند و باعث افزایش تا 20 درصد مقاومت فشاری و 10 درصد مقاومت خمشی نسبت به نمونه شاهد می‌‌‌گردد.همچنین افزودن پودرزئولیت در کنار خاکستر‌بادی تا 15درصد وزنی سیمان، خاصیت چسبندگی همانند سیمان به بتن سبک داده و باعث افزایش مقاومت خمشی تا 15 درصد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of fly ash and zeolite powder and glass fiber on flexural behavior of structural lightweight beams made of Scoria

نویسندگان [English]

  • yousef zandi 1
  • Abolfazl Rezaei 2
1 Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Master student in East Azarbaijan Science and Research university
چکیده [English]

Lowering the weight of concrete used in buildings and other structures has been one of the main priorities of the specialists. This will reduce the dead load and the forces involved in the structure during the earthquake. A wide range of research has been done around the world.In this work, a research on the construction of lightweight aggregates of Scoria has been used to increase the flexural strength of the beams tested in the glass fiber, as well as to reduce the use of cement, reduce the amount of pollutants in Iran, as well as increase the efficiency of concrete from zeolite and ash powder The wind has been used and the mechanical characteristics of these lightweight concrete structures, in particular the flexural behavior of lightweight structural beams, have been investigated in the laboratory environment, and the results indicate that light concrete was constructed and pressurized in Due to the presence of a network of fibers up to 3% by weight of cement and the resulting flexibility, the strain is very crisp And preventing it from breaking down and increasing the compressive strength by up to 20% and 10% of the flexural strength compared to the control sample. Addition of powdered zeolite along with ash to 15% by weight of cement has the same adhesion properties as cement to light concrete Data has increased the flexural strength by up to 15%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural lightweight concrete
  • Ascoria
  • glass fiber
  • Fly ash
  • Zeolite powder
  • bending strength