نمایش احتمالاتی آسیب‌های ناشی از انفجار داخلی برسازه‌های بتن مسلح

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی زلزله، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

پارکینگ ساختمان‌ها یکی از نقاط مستعد انفجارهای تروریستی است. با توجه به گسترش حملات تروریستی برسازه‌ها در سال‌های اخیر، شناخت رفتار ساختمان‌های موجود در برابر انفجار و یافتن راه‌کاری مناسب جهت کاهش خسارات ناشی از آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش احتمال خرابی یک ساختمان 10 طبقه بتن مسلح تحت انفجار ناشی از خودروی بمب‌گذاری‌شده به‌صورت تصادفی در طبقه همکف مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای این ارزیابی از تحلیل قابلیت اعتماد سازه ساختمان به روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو و بر پایه نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل دینامیکی مدل اجزاء محدود در نرم‌افزار LS-DYNA استفاده‌شده است. متغیرهای تصادفی در نظر گرفته‌شده شامل موقعیت رخداد انفجار، تاریخچه بارگذاری انفجار، بارهای ثقلی وارد برسازه و ضخامت دال‌ها می‌باشند. جهت بررسی اثر موقعیت رخداد انفجار بر احتمال خرابی، پلان ساختمان به سه ناحیه مرکز، کنار و گوشه تقسیم‌شده، سپس با تولید انفجار به‌صورت تصادفی در هر یک از نواحی، احتمال رخداد سطوح مختلف خسارت به ساختمان محاسبه‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده احتمال خرابی در هنگام رخداد انفجار در ناحیه مرکزی پلان به مقدار چشم‌گیری بیشتر از سایر نواحی است. نهایتاً با تقویت ستون‌های مرکزی مشاهده شد که احتمال رخداد خسارت سنگین (خسارت بیش از 55 درصد) برای انفجارهایی با مقدار ماده منفجره 600، 750 و900 کیلوگرم TNT به ترتیب به میزان 52، 56 و 77 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stochastic Representation of Interior Explosion Damages to Reinforced Concrete Structures

نویسندگان [English]

  • Sina Malekpour 1
  • Mohammad Reza Moarefzadeh 2
1 Department of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
2 Imam Hossein University
چکیده [English]

Parking floors in buildings are of the most likely places for terrorist bombings. While terrorist attacks across the globe have increased remarkably in the last decades, it is important to recognize the behavior of existing structures against explosions and to find appropriate solutions to reduce the resulting damages. In this study, the failure probability of a 10-story reinforced concrete building subject to a vehicle bombing in random locations in the ground floor is evaluated. For this evaluation, reliability analysis of the building structure is conducted using a Monte Carlo simulation method and the results are obtained using a dynamic analysis of a finite element model and LS-DYNA software. The random variables considered herein are the location of the explosion, the time history of the blast loading, the gravity loads and the slab depth. In order to investigate the effect of the explosion location on the probability of failure, the building plan was first divided into three categories including the center, side and corner areas, then by randomly generating the explosion in each area, the probability of different level of damages to the building was calculated. Based on the results obtained in this study, the probability of failure in the central area of the plan is more significantly compared with those of the other areas. Finally, it is shown that by strengthening the central columns, the probability of heavy damages (damages greater than 55%) for blast loadings containing 600, 750 and 900 Kg TNT charge weights is reduced to 52%, 56% and 77%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorist Attacks
  • Reinforced concrete building
  • reliability analysis
  • Blast loading
  • LS-DYNA software