آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشجوی دکترای عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

4 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

بلایای طبیعی، همواره به عنوان پدیده‌ای طبیعی در طول حیات کره زمین وجود داشته و خواهند داشت. وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان وغیره در اغلب موارد تأثیرات مخربی بر سکونتگاه‌های انسانی باقی گذارده و تلفات سنگینی بر ساکنان آن وارد کرده‌اند و عوارض اقتصادی و اجتماعی پر دامنه‌ای بر جوامع بشری و کشورهای جهان تحمیل کرده است. با توجه به بالا رفتن جمعیت خصوصا در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه و از سوی دیگر متراکم بودن جمعیت‌ها و اسکان آنان در بافت-های قدیمی و فرسوده و تحولات جدید شهری و ظهور مشکلات ناشی از همین مسائل، شهرها و بالطبع شهر بابل در معرض عوارض نامطلوب و ناهنجاری‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند. چرا که مناطق خالی از سکنه به سرعت به کاربری‌های مسکونی تبدیل شده و در نتیجه دامنه پدیده خطرات ناشی از زلزله را بر حسب احتمال افزایش داده است. بنابر این، ضرورت کاهش آسیب-پذیری شهر در برابر زلزله، به یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی کالبدی و برنامه‌ریزی شهری تبدیل شد. در این پژوهش، داده‌ها و اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی جمع‌آوری شد و در محیط نرم‌افزاری ArcGIS مورد تحلیل واقع شد و بعد از تحلیل خطر و آسیب‌پذیری منطقه به بررسی اینکه آیا شهر بابل بعد از بروز یک زلزله می‌تواند حداقل تلفات جانی و مالی را داشته باشد و آیا تجهیزات و امکاناتی در شهر موجود است که جوابگوی شرایط بحران باشد، پرداخته شد. در انتها مشخص شد که بعضی از مناطق شهر بابل دارای ریسک بالایی در برابر زلزله هستند وبرای مدیریت بحران این مناطق راهکارهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The vulnerability and crisis management of Babil city under the impact of earthquakes using ArcGIS software

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • gholamreza abdollahzadeh 2
  • maedeh javaheri barforooshi 3
  • farshidreza haghighi 4
1 PhD in construction engineering and management, Babol University of Technology, Babol, Iran
2 babol noshirvani university of technology
3 PhD student, Islamic Azad University, Arak Branch
4 Assistant Professor, faculty of civil engineering, Babol University of technology
چکیده [English]

Natural disasters have always existed as natural phenomena during the life of the planet. The occurrence of natural disasters such as earthquakes, floods, storms, etc. has often left destructive impacts on human settlements and has caused heavy casualties on its inhabitants and has imposed heavy economic and social burdens on human societies and countries of the world. . In view of the increasing population, especially in the Third World and developing countries, on the other hand, population density and settlement in old-fashioned and old-fashioned urban contexts and the emergence of problems caused by these issues, cities and cities in particular Babylon has been exposed to adverse effects and management abnormalities. Because the vacant areas have quickly become residential uses, the magnitude of the earthquake hazards has increased as a result. Therefore, the need to reduce the city's vulnerability to earthquakes has become one of the main goals of physical planning and urban planning. In this research, data and information were collected in both documents and field and analyzed in the ArcGIS software environment and after analyzing the risk and vulnerability of the region, it was examined whether the city of Babylon after the emergence of a The earthquake can have the least financial and fatal losses, and there are facilities and facilities available in the city that respond to the conditions of the crisis. Finally, some areas of Babylon were identified as having a high risk of earthquake, and solutions were presented for crisis management in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural disasters
  • earthquake
  • ArcGIS
  • vulnerability
  • crisis management