ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و زئولیت طبیعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران- دانشکده فنی-دانشگاه گیلان-رشت

2 دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران

چکیده

هدف از این مقاله، ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و درصدهای مختلف زئولیت طبیعی می‌باشد. بدین منظور رفتار بتن خودتراکم در حالت تازه توسط آزمایش‌های جریان اسلامپ، زمان جریان 50 سانتی‌متر(T50)، زمان عبور بتن از قیف V، نسبت انسداد در جعبه L و شاخص پایداری چشمی بررسی شده است. خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سخت شده با تعیین مقاومت‌های‌ فشاری و کششی، مدول الاستیسیته و درصد جذب آب در سنین مختلف و تحت عمل‌آوری‌های مرطوب و خشک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج‌ حاصل از آزمایش‌های بتن تازه نشان داد که بکارگیری آب مغناطیسی و زئولیت طبیعی، موجب بهبود خواص رئولوژیکی و پایداری بتن خودتراکم می‌گردد. بنحوی که آب مغناطیسی قادر است جریان اسلامپ بتن را تا حدود 3 درصد افزایش و ویسکوزیته پلاستیک مخلوط را بدون جداشدگی سنگدانه‌ها تا 6 درصد کاهش دهد. همچنین حضور آب مغناطیسی و زئولیت می‌تواند خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم را بهبود بخشد. بر این اساس، مقاومت‌ فشاری، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و 20 درصد زئولیت به ترتیب به میزان 42، 12 و 33 درصد در سن 90 روز افزایش یافت. همچنین در همین اختلاط، میزان جذب آب بتن حدود 48 درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of engineering properties of self-compacting concrete incorporating magnetic water and natural zeolite

نویسندگان [English]

  • Rahmat Madandoust 1
  • Mohammad Hajforoush 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan
2 Faculty of Civil Engineering, Semnan University
چکیده [English]

The main objective of this study was to assess engineering properties of self-compacting concrete (SCC) incorporating magnetic water and various percentages of natural zeolite. The fresh properties of SCC were investigated by means of slump flow, T50, V-funnel, L-box and visual stability index (VSI). At hardened state, mechanical properties and durability characteristics of concrete were evaluated by means of compressive and tensile strength tests, modulus of elasticity test and water absorption test at different ages under both wet and dry curing conditions. The results of fresh concrete indicated that magnetic water and natural zeolite in SCC can improve the rheological properties and stability of SCC where the magnetic water is able to increase the slump flow up to 3% and decrease plastic viscosity of concrete mixture up to 6% without aggregates segregation. In addition, the presence of magnetic water and natural zeolite improves mechanical properties and durability of SCC. According to this, compressive and tensile strengths and modulus of elasticity of SCC containing magnetic water and 20% natural zeolite were increased up to 42, 12 and 33 %, respectively, at the age of 90 days. In the same concrete mixture, the value of water absorption was decreased up to 48%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic water
  • Self-Compacting Concrete (SCC)
  • Engineering properties
  • Natural zeolite
  • Curing Conditions