مروری بر برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن های خودتراکم توانمند

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

یکی از مشکلات بتن‌ریزی که بر مقاومت، دوام و کیفیت ظاهری بتن سخت‌شده تأثیرگذار است، تراکم بتن می‌باشد. ارتعاش، عملی است که با صدای زیاد همراه است و نیاز به کارگران آموزش‌دیده دارد و عدم انجام صحیح آن باعث مشکلات بسیاری می‌گردد. برای غلبه بر این مشکل، اقدام به توسعه بتن خودتراکم گردید. این بتن با استفاده از ریزدانه بیش‌تر و لزجت خمیری فراوان، بدون نیاز به ارتعاش و جداشدگی اجزاء آن و آب‌انداختگی، تمام ابعاد قالب را پر کرده و جریان می‌یابد. از موضوعات مورد توجه طی سالیان دراز در فن‌آوری بتن، مقاومت و دوام بوده است. برای داشتن خودتراکمی و همین‌طور مقاومت و دوام بالا، بتن خودتراکم توانمند ایجاد گردیده است. رسیدن به خودتراکمی، نیازمند استفاده از مقادیر زیاد مواد پودری است که برخی از این مواد فعال قابلیت جایگزینی بخشی از سیمان را داشته و جایگزینی آن‌ها گامی در راستای توسعه پایدار نیز می‌باشد. هم‌چنین با استفاده از مواد پودری، چگالی تراکم مصالح بتن افزایش یافته و منجر به بهبود مقاومت و دوام آن می‌گردد. از طرف دیگر استفاده از مقادیر زیاد مواد پودری نیاز به آب اختلاط را افزایش داده و احتمال جمع‌شدگی خمیری را بالا می‌برد. لذا لازم است تمام موارد برای ارتقاء عملکرد بتن منظور شوند تا بتن توانمند طراحی و ساخته شود. بنابراین، در این پژوهش مروری بر مطالعات پیشین در زمینه ماهیت، خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم توانمند صورت گرفته و حدود 90 مقاله پراستناد با تمرکز بر اهداف و نتایج به دست آمده، بررسی شده‌اند. نتایج پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهند که با استفاده از بتن خود‌تراکم، می‌توان به بتنی با مقاومت مشابه بتن‌های معمولی دست یافت و با کاهش نسبت آب به مواد سیمانی و هم‌چنین استفاده از مواد پوزولانی، نه تنها مقاومت بلکه خواص دوامی بتن نیز ارتقاء یافته و بتن خودتراکم توانمند حاصل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review on some of mechanical properties and durability of high- performance self- compacting concretes

نویسندگان [English]

  • Fathollah Sajedi 1
  • Milad Orak 2
1 Associate Professor, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 IAU of Ahvaz, Department of Civil Engineering
چکیده [English]

Concrete density is always a problem that occurs during concrete and it affects the strength, durability and apparent qualities of hardened concrete. Vibration is a practical thing that comes with a lot of noise and requires trained workers, and failure to do so will cause many problems. To overcome this problem, the development of self-compacting concrete has begun. This concrete, fills all the dimensions of the mould and is flowing through the use of more fine-grained and plastic shrinkage, without the need for vibration, without any parts being detached. The topics that have been considered for many years in concrete technology have been resilient and durable. For concrete having self-compacting and high resistance and durability, high- performance self-compacting concrete (HPSCC) has been created. The achievement of self-condensation requires the use of a large amount of powdered material, some of which are capable of replacing part of the cement, and replacing them is a step towards sustainable development. Also, using powder materials, the density of concrete aggregates increases and leads to improved strength and durability. The use of large quantities of powdered materials increases the need for mixing water and the likelihood of plastic shrinkage. Therefore, it is necessary to consider all items to enhance concrete performance, so that HPC can be designed and constructed. Therefore, in this research, a review of previous studies on the nature, mechanical properties and durability of highly capable HPSCC’s has been carried out and about 90 high citation articles have been considered, focusing on goals and results. The results of previous studies have shown that using SCC, concrete with similar strength of conventional concrete can be obtained. By reducing the proportion of water to cementicious materials, as well as using pozzolans, not only resistance but also concrete properties are enhanced and HPSCC is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High- performance self-compacting concrete (HPSCC)
  • Pozzolan
  • Supplementary cementing materials (SCM’s)
  • Mechanical properties
  • Durability
  • Compressive strength
  • Packing density