مطالعه اندرکنش گودبرداری دائمی و ساختمان مجاور تحت زلزله (مطالعه موردی: رمپ قطار شهری و ساختمان همیاری شهرداری های کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

گودهای عمیق تأثیر مستقیمی بر تنش‌ها و کرنش‌های خاک اطراف دارند که همین پدیده عامل ایجاد تغییر در پاسخ استاتیکی و دینامیکی سازه‌های مجاور گود می‌شود. در این پژوهش اثر وجود گود عمیق بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان بلندمرتبه سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه موردبررسی قرارگرفته است. در این راستا تلاش شده است تأثیر وجود گود ناشی از رمپ ورودی قطار شهری کرمانشاه بر ساختمان همیاری شهرداری که از سیستم قاب خمشی فولادی بهره می‌برد، مورد بررسی قرار گیرد. در نظرگیری اندرکنش بین خاک و سازه دارای تأثیر فراوانی بر پاسخ سازه ازجمله افزایش دامنه حرکت داخلی فونداسیون و طبقات، کاهش برش پایه و افزایش پریود طبیعی سازه، است. در بررسی سه‌بعدی صورت گرفته برای مصالح خاک و فولاد رفتار غیرخطی و برای مرزهای ویسکوز از المان‌های نیمه بی‌نهایت استفاده‌شده است. استفاده از مرزهای بی‌نهایت عملکرد مطلوبی را در تحلیل لرزه‌ای محیط‌های خاکی نشان داد. قرارگیری ساختمان در مجاورت رمپ ورودی قطار شهری کرمانشاه و در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه ی مجاور گود باعث افزایش 8.98 درصدی پریود اول ساختمان و کاهش 19.37 درصدی برش پایه وارد بر ساختمان نسبت به حالت تکیه‌گاه صلب و همچنین افزایش جابجایی جانبی طبقات بخصوص در طبقات بالاتر می‌شود که این میزان افزایش در طبقه بام 82.33 درصد نسبت به حالت پایه صلب و 17.63 درصد نسبت به حالت اندرکنش خاک و سازه می‌باشد. همچنین درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه و گود برای ساختمان نسبت به حالت اندرکنش خاک و سازه بدون لحاظ شدن اثر گود، افزایش 1.09 درصدی پریود اول سازه و کاهش 10.27 درصدی برش پایه و افزایش طیف پاسخ شتاب را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Permanent excavation interaction and adjacent building under earthquake (Case study: Entrance ramp of the city train and hamyari-shahrdari building)

نویسندگان [English]

  • Jahangir Khazaei 1
  • Afshin Ghobadian 2
1 Assistant Professor, Department of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 razi university, kermanshah, iran
چکیده [English]

Deep excavation have a direct effect on stresses and strains of surrounding soil, and it leads to the change in static and dynamic response of adjacent structures of the excavation. In this study the effects of urban rail ramp permanent excavation on Hamyari response, has been investigated. Consideration of soil-structure-groove interaction has a great effect on the structure response, including increased range of internal motion of foundation and floors, reducing the base shear, and increasing the natural period of the structure. The three-dimensional study has considered a nonlinear behaviour for soil and steel materials and also, semi-infinite elements have been used for viscose boundaries. The use of semi-infinite boundaries has shown a desirable performance in seismic analysis of soil environments. Placement of the building near the entrance ramp of Kermanshah metro and consideration of soil-structure interaction near the excavation, lead to the 8.98% increasing in the first period of the structure, decreasing 19.37% base shear of the Structure against the rest rigid condition, and also increasing the lateral displacement of floors, especially higher floors, and this increment in the roof floor compared to the rigid base and soil-structure interaction are 89.89% and 14.25%, respectively. Also, consideration of soil-structure interaction adjust excavation for building compared to the case with soil-structure interaction and without the excavation effect, leads to the 1.09% increasing in the first period of the structure and 10.27% decreasing in base shear, and also increasing of acceleration response spectrum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil-structure interaction
  • deep excavation
  • Dynamic Response
  • base shear
  • period of first mode
  • structure adjust excavation