ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

2 دانشجوی دکترای صنایع علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

3 دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ساری

چکیده

یکی از چالش‌‌های مهم در مدیریت پروژه‌ های عمرانی، مدیریت زمان و هزینه است. امروزه دیدگاه های سنتی به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای این عرصه نیست. بنابراین استفاده از رویکردهای نوین مدیریتی می‌تواند تا حد زیادی راه‌گشا باشد. زمان و هزینه پروژه جزء اهداف مهم هر پروژه می‌باشند. موازنه هزینه و زمان از جمله مباحث مهم در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها است و هدف از حل این مساله در واقع تحلیل رفتار متقابل انواع گوناگون هزینه های پروژه و زمان اجرای پروژه می باشد. در این مطالعه مسئله موازنه زمان و هزینه زمانبندی پروژه در شرایط محدودیت بودجه بررسی شده است. بدین منظور یک الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک برای پیدا کردن بهینه اقدامات اصلاحی در نرم افزار MATLAB پیاده سازی و توسعه داده شد. تحلیل حساسیت زمان تکمیل پروژه نسبت به سطوح بودجه مختلف انجام گرفت. همچنین متوسط زمان حل مسئله نمونه بازای سطوح مختلف محاسبه و گزارش گردید. در نهایت برای اعتبارسنجی الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی، مسئله بطور دقیق توسط نرم افزار GAMS حل گردیده و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی قابلیت حل مسئله بطور دقیق را داشته است چرا که فاصله بین جواب مسائل نمونه در سطوح بودجه مختلف برابر صفر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of exact and metaheurestic solution method for minimization project completion time with considering budget constraint problem

نویسندگان [English]

  • Milad Hemmatian 2
  • Mohammad Javad Taheri Amiri 3
  • Omid Ghenaat 4
2 PhD student, Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
3 PhD student, Babol University of Technology, Babol, Iran
4 MSc student, Islamic azad university, Sari Branch
چکیده [English]

Project planning and scheduling are one of the most important issues in construction engineering and management. It is being crucial to progress developed countries. One of the major challenges in construction project management is time and cost management. The traditional view lonely is not able to meet the needs of this field. Therefore, the use of modern management approaches can be greatly helpful. Time and cost are among the important objectives of each project. Cost and time trade-off is among the major important issues in projects planning and control and the main of solving this problem is actually analysis of interaction of different types of project costs and time of the project. In this paper, a time and cost trade off project scheduling problem under budget constraint is studied. For this purpose, a meta-heuristic genetic algorithm is developed to find the optimal solution in MATLAB. Completion time sensitivity analysis is done according to different budget level. In order to validate proposed algorithm, problem is solved by GAMS and the outputs between them are compared. The results show that proposed meta heuristic algorithm is able to solve problem optimally so that differences between samples solution were zero in different budget level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construction engineering and management
  • project management
  • Time and Cost management
  • Metaheurestic algorithm
  • Budget constraint