تاثیر استفاده همزمان بنتونیت و زئولیت بر روی رفتار و دوام بتن خودتراکم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، سپیدان، ایران

چکیده

یکی از بحران‌های پیش روی بشر آسیب به محیط زیست است. عدم مدیریت و توجه کافی به انتشار گازهای گلخانه‌ای حیات انسان را بر کره زمین تهدید می‌کند. با توجه به انتشار گاز گلخانه‌ای CO2 ناشی از تولید سیمان، یافتن راهی جهت کاهش حجم سیمان مصرفی برای تولید بتن که بعنوان پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی شاخته می‌شود، اولویت دارد. استفاده از پوزولان‌ها به منظور ساخت بتن‌هایی با خصوصیات مکانیکی و دوام مناسب در دهه‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای یافته است. در این تحقیق با بهره‌گیری از دو نوع پوزولان پرمصرف، یعنی زئولیت و بنتونیت تلاش گردید تا خصوصیات رفتاری و دوام بتن خودتراکم را بهبود بخشید. برای تحقق این هدف از ترکیب زئولیت و بنتونیت بطور همزمان در نسبت‌های وزنی 5/2%، 5%، 5/7% و 10% به جای سیمان استفاده شد. آزمایشات انجام شده شامل جریان اسلامپ، ویسکوزیته بتن، مقاومت فشاری، و بررسی دوام بتن در برابر چرخه ذوب و انجماد در سنین مختلف می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از این پوزلان‌ها باعث کاهش مقاومت در سنین اولیه گیرش بتن خواهد شد اما این عارضه در سنین بالاتر مرتفع خواهد شد بطوریکه استفاده از ترکیب 5% زئولیت و 5% بنتونیت می‌تواند تا 6/8% مقاومت فشاری نهایی (90 روزه) بتن را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Simultaneous Use of Bentonite and Zeolite on the Behavior and Durability of SCC Concrete

نویسندگان [English]

  • leila shahryari 1
  • abbas azimi 2
  • ghazaleh ghodomizadeh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Master's degree in Civil Engineering, Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Sepidan, Iran
چکیده [English]

One of the future problems of humans is environmental pollution. Negligence and lack of management of greenhouse gas production threatens human life on the planet. Considering the emission of CO2 gas due to the production of cement, it is important to find a way to reduce the consumption of cement in concrete as the most consumed building material. The use of pozzolans to make strong and durable concretes has become very important in the past years. In this research, two widely used pozzolans, namely zeolite and bentonite, were tried to improve the behavior and durability of SCC concrete. Therefore, the combination of zeolite and bentonite in weight ratios of 2.5%, 5%, 7.5% and 10% was used instead of cement. The tests performed include slump flow, concrete viscosity, compressive strength, and durability of concrete against melting and freezing cycles at different ages. The results of this research showed that the use of these pozzolans will reduce the strength in the early ages of concrete, but this problem will be solved with the increase in the age of concrete. So that using a combination of 5% zeolite and 5% bentonite can increase the final compressive strength (90 days) of concrete up to 8.6%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bentonite
  • Zeolite
  • Pozzolan
  • Green Concrete
  • Environment