بررسی تجربی خواص مهندسی بتن پوزولانی تقویت شده با الیاف و ارزیابی اثر ضربه برآن : مطالعه موردی پوزولان معدنی محلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، ‌واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

2 1-استاد، استاد مدعو ‌گروه مهندسی عمران، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی‌ ، خرم‌آباد، ایران2-استاد، هیئت علمی‌گروه مهندسی

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، ‌واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران.

4 استادیار، گروه مهندسی عمران،واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

10.22065/jsce.2022.335560.2764

چکیده

یکی از بحران های پیش روی بشر آسیب به محیط زیست است. عدم مدیریت و توجه کافی به انتشار گازهای گلخانه ای حیات انسان بر کره زمین را تهدید می کند. با توجه به انتشار گاز گلخانه ای CO2 ناشی از تولید سیمان، یافتن راهی جهت کاهش مصرف سیمان در بتن بعنوان پرمصرف ترین مصالح ساختمانی، اولویت دارد. در این مقاله یک پوزولان طبیعی از ایران با خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب برای جایگزینی بخشی از سیمان در بتن معرفی و خواص مهندسی آن بررسی شد. برای تقویت مقاومت آن، الیاف فولادی و پلی پروپیلن به صورت جداگانه و هیبرید با پوزولان معدنی جدید در بتن استفاده شد. با توجه به بررسی و بهینه سازیهای قبلی، پوزولان معدنی با کسر وزنی 15 درصد سیمان در بتن استفاده شد. مقایسه میزان مقاومت نمونه‌های پوزولان معدنی محلی با سایر بتن‌های پوزولانی مشهور نشان داد که بتن با پوزولان محلی، مقاومتر از بتن سیمانی معمولی می باشد. همچنین، بتن حاوی الیاف فولادی و پوزولان محلی از مقاومت فشاری بیشتری نسبت به سایر نمونه ها برخوردار است. نمونه های بتن پوزولانی حاوی ترکیبی از الیاف فولادی و پلی پروپیلن عملکرد بهتری در مقاومت خمشی نسبت به نمونه های دیگر داشتند و چقرمگی ضربه ای این نمونه ها نیز نسبت به سایر نمونه ها بهتر بوده است. بررسی ها نشان داد مقاومت ضربه ای نمونه های حاوی پوزولان معدنی محلی نسبت به بتن سیمانی معمولی در 28 و 90روز به ترتیب 3.75 و 8.33 درصد بیشتر بوده است. نتایج آزمونها بصورت کلی بیان می دارد پوزولان معدنی محلی مورد مطالعه، می تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی بخشی از سیمان در بتن باشد و ضمن بهبود مشخصات مهندسی بتن، نه تنها مصرف سیمان را تا حد زیادی کاهش دهد که یافته ای ارزشمند برای حفاظت از محیط زیست و ساخت و تولید بتن سبز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of engineering properties of fiber-reinforced pozzolanic concrete and evaluation of impact effect on it: A case study of local mineral pozzolan

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Rangrazian 1
 • Rahmat Madandoust 2
 • Reza Mahjoub 3
 • Mehdi Raftari 4
1 PhD candidate in Structural Engineering, Department of Civil Engineering, , Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
2 1-Full Professor, Visiting Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran. 2-Full Professor, Department of Civil Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
4 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

One of the crises facing humanity is damage to the environment. Inadequate management and attention to greenhouse gas emissions threaten human life on Earth. Given the CO2 emissions from cement production, finding a way to reduce cement consumption in concrete as the most widely used building material is a priority. In this paper, a natural pozzolan from Iran with suitable physical and chemical properties for replacing part of cement in concrete was introduced and its engineering properties were investigated. To strengthen its strength, steel and polypropylene fibers were used separately and hybrids with new mineral pozzolans were used in concrete. According to previous studies and optimizations, mineral pozzolan with a weight fraction of 15% cement in concrete was used. A comparison of the strength of local mineral pozzolan samples with other famous pozzolanic concretes showed that concrete with local pozzolan is more resistant than ordinary cement concrete. Also, concrete containing steel fibers and local pozzolan has higher compressive strength than other samples. Pozzolanic concrete samples containing a combination of steel fibers and polypropylene had better performance in flexural strength than other samples and the impact toughness of these samples was better than other samples. Investigations showed that the impact resistance of samples containing local mineral pozzolans was 3.75 and 8.33% higher than conventional cement concrete at 28 and 90 days, respectively. The test results generally indicate that the local mineral pozzolans studied can be a good option to replace part of the cement in concrete and while improving the engineering properties of concrete, not only greatly reduce cement consumption but also a valuable finding for environmental protection. Biology, construction, and production of green concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pozzolanic concrete
 • Fiber concrete
 • Greenhouse gas
 • Impact effect
 • Drop weight Impact
 • SEM
 • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401