رفتار ضربه‌ای بتن‌های الیافی سازگار با محیط زیست تحت اثر ضربه تکرار شونده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

10.22065/jsce.2022.332033.2746

چکیده

امروزه، لزوم حرکت در راستای دستیابی به توسعه پایدار بر ضرورت بررسی رفتار بتن‌های سازگار با محیط زیست تاکید می‌کند. تاکنون تحقیقات متعددی به بررسی خصوصیات مکانیکی این نوع بتن‌ها پرداخته است، اما خصوصیات ضربه‌ای آن‌ها به ندرت بررسی شده است. بنابراین، این تحقیق به بررسی خصوصیات ضربه‌ای بتن‌های سازگار با محیط زیست تحت اثر ضربه وزنه افتان مطابق با روش پیشنهادی توسط ACI C544 پرداخته است. به منظور دستیابی به بتن سازگار با محیط زیست، سنگدانه‌های طبیعی (NA ) با سنگدانه‌های حاصل از بازیافت نخاله‌های بتنی (RCA ) و سیمان پرتلند معمولی (OPC ) با پودر سرباره کوره آهن گدازی (GGBFS ) جایگزین شدند. علاوه بر این، نمونه‌ها با الیاف فولادی دو سر قلاب مسلح شدند. در ساخت نمونه‌های این تحقیق از 27 طرح اختلاط مختلف شامل جایگزینی 0، 50 و 100 درصد NA با RCA، 0، 15 و 30 درصد OPC با GGBFS و مسلح شده با 0، 5/0 و 1 درصد حجمی الیاف فولادی استفاده شد. بر روی نمونه‌ها آزمایش ضربه وزنه افتان انجام و پارامترهای مقاومت اولین ترک، مقاومت نهایی و انرژی جذب شده اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایش‌ها نشان دهنده‌ی کاهش 1/20 و 6/3 درصدی مقاومت ضربه‌ای نهایی به ترتیب در اثر استفاده از 100 درصد RCA و 30 درصد GGBFS بود، در صورتی که افزودن 1 درصد الیاف فولادی موجب افزایش 8 برابری این پارامتر شد. در نهایت، تحلیل آماری انجام گرفته بر روی نتایج نشان داد که توزیع دو پارامتری Weibull یک توزیع آماری مناسب به منظور تجزیه و تحلیل مقاومت ضربه‌ای بتن‌های الیافی حاوی RCA و GGBFS است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact performance of environmentally friendly fiber reinforced concrete under repeating impact

نویسندگان [English]

 • Saideh Moazami Goodarzi 1
 • Fereydoon Omidinasab 2
 • Amirhosein Sahraei moghadam 3
1 M.Sc., Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Ph.D student, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the need to move towards sustainable development emphasizes the need to investigate the behavior of environmentally friendly concrete. So far, several studies have investigated the mechanical properties of this type of concrete, but their impact properties have rarely been investigated. In this research, impact performance of environmentally friendly fiber reinforced concrete was investigated under drop weight impact, according to the method proposed by ACI C544. In order to achieve environmentally friendly concrete, natural aggregates (NA) was replaced by recycled concrete aggregate (RCA) with amounts of 0, 50, and 100%, and ordinary Portland cement (OPC) was replaced by ground granulated blast furnace slag (GGBFS) with amounts of 0, 15, and 30%. Moreover, specimens made in this study were reinforced by 0, 0.5, and 1% hooked-end steel fibers. The results of this test include the number of impacts to create the first visible crack, the number of impacts to create ultimate destruction, and impact energy absorption. The results of investigations showed a 20.1% and 3.6% reduction in ultimate impact resistance due to the use of 100% RCA and 30% GGBFS, respectively, while the addition of 1% steel fibers increased this parameter by 8 times. Finally, statistical analysis on the results of impact tests showed that two-parameter Weibull distribution is a suitable statistical distribution for the statistical investigation of the impact resistance of concrete containing RCA and GGBFS.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Impact resistance
 • RCA
 • GGBFS
 • Steel fiber
 • Weibull distribution
 • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 تیر 1401