بررسی عددی، تحلیلی عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی با ارتفاع و شکل های متفاوت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج/دانشکده مهندسی/ گروه عمران

2 پژوهشگر، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سازه

10.22065/jsce.2021.270979.2352

چکیده

مهندسان ساختمان با مطالعه ساختمان های فولادی همواره به دنبال طراحی اتصالاتی هستند که علاوه بر افزایش ظرفیت دورانی اتصال، از شکست ترد سازه جلوگیری کرده و مرمت سازه پس از وقوع زلزله را میسر سازند. میراگرهای فولادی المان های مناسبی جهت رسیدن به این هدف بوده و ساخت و به کارگیری ساده، در مقابل سایر میراگرها به آنها برتری نسبتا بالایی داده است. این میراگرها با جلوگیری از تخریب شدید تیر و ستون های فولادی در هنگام وقوع زلزله، امکان بازسازی مجدد و کم هزینه ی ساختمان را نیز فراهم می کنند. در این پژوهش با مقایسه ی چندین نمونه از این میراگرها، استهلاک انرژی، میرایی و سختی موثر آنها با مدلسازی در نرم‌افزار ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده میراگرهای نوع SPD و DPD رفتارهای لرزه‌ای بهتری از خود نشان داده و با افزایش ارتفاع خواص لرزه ای تمامی میراگرها بهبود پیدا کرده است. میراگر نوع SSD با ارتفاع 15 سانتیمتر با انحراف معیار میرایی موثر 28 درصد در بین تمامی میراگرها دارای کمترین مقدار بوده و این موضوع نشانگر ثبات بیشتر میرایی موثر در این نوع میراگر است. مشاهده ی بار 5 تن در نمودار پوش اور تحلیل میراگرها نشان دهنده ی دقت بالای روابط طراحی می باشد. همچنین با شبیه سازی رفتار میراگرها در نرم افزار SAP، قاب دو بعدی 3، 7 و 15 طبقه با و بدون میراگرها، تحت شتابنگاشت 7 زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ قاب در شتابنگاشت های مختلف، نتایج یکسانی به دست نمی دهد. با این وجود با افزودن میراگرها و ایجاد شرایط مناسب برای دوران تیر فولادی، افزایش جذب انرژی قاب در تمامی مدل های دارای میراگر مشاهده گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and analytical investigation of seismic performance of steel dampers with different heights and shapes

نویسندگان [English]

 • ALI Mohammad Rousta 1
 • Masoud Amin Safaei Ardakani 2
 • Sohrab Shoja 2
1 Yasouj Uni./ Faculty of Civil Eng./ Dept. of Civil Eng.
2 Graduate of MSc. Structural Engineering
چکیده [English]

By studying steel buildings, civil engineers are always looking to design joints that, in addition to increasing the rotational capacity of the joint, prevent the brittle failure of the structure and allow the structure to be repaired after an earthquake. Steel dampers are suitable elements to achieve this goal and simple construction and use, has given them a relatively high advantage over other dampers. These dampers also provide the possibility of reconstruction and low cost of the building by preventing the severe destruction of steel beams and columns during an earthquake.

In this study, by comparing several samples of these dampers, their energy dissipation, damping and effective stiffness have been investigated by modeling in ABAQUS software. According to the results, SPD and DPD type dampers have better seismic behaviors and with increasing height, the seismic performance of all dampers have improved. Also, by simulating the behavior of dampers in SAP software, two-dimensional frames of 3, 7 and 15 story with and without dampers have been investigated under the acceleration of 7 earthquakes. The frame response does not give the same results at different accelerometers. However, by adding dampers and creating suitable conditions for the steel beam rotation, an increase in frame energy absorption has been observed in all models with dampers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Steel Damper
 • Dissipated energy
 • Steel Panel Damper
 • Dual-Pipe Damper
 • effective stiffness
 • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1400