بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع سنگدانه های پلیمری بازیافتی بر مشخصات مکانیکی بتن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی ساختمان های هوشمند، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کنترل ضایعات پلاستیکی همواره از دغدغه های اساسی کشورهای مختلف بوده است و هر ساله میزان این مواد با توجه به مصرف مداوم عمومی افزایش می یابد. با توجه به هزینه های بازیافت در کشورهای در حال توسعه، بازگرداندن این مواد به صنعت، به جهت تولید مصالح ساختمانی، می تواند راهکاری مناسب در جهت حفظ محیط زیست می باشد. از آن جایی که بتن یکی از پرمصرف ترین مواد کامپوزیت در صنعت ساختمان می باشد، بنابراین بستری مناسب برای بهره مندی از ضایعات پلاستیکی فراهم می سازد. در این پژوهش، سنگدانه های پلاستیکی مختلف، با میزان مشخصی از ریزدانه های طبیعی، جایگزین می شوند و خواص فیزیکی و مکانیکی بتن ساخته شده از این مواد، به وسیله آزمایش های لازم ارزیابی می گردد. پلاستیک های مورد نظر، پلی پروپیلن، پلی استایرن مقاوم و پلی اتیلن ترفتالات می‌باشد. ابعاد و دانه بندی ریزدانه های پلاستیکی اشاره شده، مشابه یکدیگر می باشند که به میزان 15% و %30 وزنی، جایگزین ریزدانه‌ها می گردند. نتایج نشان می دهند که با افزایش میزان سنگدانه های جایگزین شده، مشخصات مکانیکی بتن دچار اندکی دچار افت می‌شود. این در حالی است که در میان بتن هایی که با سنگدانه های پلاستیکی ساخته شده اند، بتن حاوی پلی استایرن مقاوم، دارای بهترین عملکرد می باشد. علاوه بر این با افزایش میزان حضور سنگدانه های پلاستیکی، کارایی بتن بهبود یافت. این در حالی است که در بتن حاوی پلی اتیلن ترفتالات، کارایی بتن کاهش یافت. همچنین در میان مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن، مقاومت خمشی و سرعت پالس التراسونیک بتن، دچار بیشترین تغییرات شدند، اما مقاومت فشاری، مقاومت کششی و کارایی بتن، دستخوش تغییرات کمتری شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

EFFECTS of DIFFERENT TYPES OF RECYCLED POLYMER AGGREGATES on MECHANICAL PROPERTIES of CONCRETE

نویسندگان [English]

  • Pouria Darzekanani 1
  • Sadegh Dardaei 2
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Plastic waste control has always been a major concern in many countries. The amount of these substances increases every year due to continued public consumption. Given the high cost of plastic recycling in developing countries, returning these materials to the industry for the production of building materials can be a viable solution to protect the environment. Since concrete is one of the most widely used composite materials in the building industry, it, therefore, provides a suitable base for the utilization of plastic waste. In this research, different plastic granules are replaced with a certain amount of fine natural aggregates, and the physical and mechanical properties of the concrete made from these materials are evaluated by necessary tests. The target plastics are Polypropylene, High Impact Polystyrene, and Polyethylene terephthalate. The size and aggregation of the mentioned fine plastic particles are similar, replacing the sand with 15% and 30% by weight. The results show that the mechanical properties of the concrete decrease as the amount of substituted plastic aggregates increases. However, among the concrete made with plastic aggregates, the one which contains High Impact Polystyrene, has the best performance. In addition, the workability of the concrete was improved by increasing the amount of plastic aggregate present in the concrete. However, in the concrete containing Polyethylene terephthalate, this index declined. Also, among the physical and mechanical properties of concrete, flexural strength and ultrasonic pulse velocity of concrete were the most varied, but the compressive and tensile strength and workability have undergone fewer changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic aggregate
  • compressive strength
  • tensile strength
  • flexural strength
  • ultrasonic pulse velocity
[[1]] Frigione, Mariaenrica. "Recycling of PET bottles as fine aggregate in concrete." Waste management 30.6 (2010): 1101-1106.
[[1]] Saikia, Nabajyoti, and Jorge de Brito. "Mechanical properties and abrasion behaviour of concrete containing shredded PET bottle waste as a partial substitution of natural aggregate." Construction and building materials 52 (2014): 236-244.
[[1]] Saikia, Nabajyoti, and Jorge de Brito. "Waste polyethylene terephthalate as an aggregate in concrete." Materials Research 16.2 (2013): 341-350.
[[1]] Akçaözoğlu, Semiha, Kubilay Akçaözoğlu, and Cengiz Duran Atiş. "Thermal conductivity, compressive strength and ultrasonic wave velocity of cementitious composite containing waste PET lightweight aggregate (WPLA)." Composites Part B: Engineering 45.1 (2013): 721-726.
[[1]] Rahmani, E., et al. "On the mechanical properties of concrete containing waste PET particles." Construction and Building Materials 47 (2013): 1302-1308.
[[1]] Islam, Md Jahidul, Md Salamah Meherier, and AKM Rakinul Islam. "Effects of waste PET as coarse aggregate on the fresh and harden properties of concrete." Construction and Building materials 125 (2016): 946-951.
[[1]] Azhdarpour, Amir Mahyar, Mohammad Reza Nikoudel, and Milad Taheri. "The effect of using polyethylene terephthalate particles on physical and strength-related properties of concrete; a laboratory evaluation." Construction and building Materials 109 (2016): 55-62.
[[1]] Senhadji, Y., et al. "Effect of incorporating PVC waste as aggregate on the physical, mechanical, and chloride ion penetration behavior of concrete." Journal of Adhesion Science and Technology 29.7 (2015): 625-640.
[[1]] Mohammed, Azad A., Ilham I. Mohammed, and Shuaaib A. Mohammed. "Some properties of concrete with plastic aggregate derived from shredded PVC sheets." Construction and Building Materials 201 (2019): 232-245.
[[1]] Yang, Shutong, et al. "Properties of self-compacting lightweight concrete containing recycled plastic particles." Construction and Building Materials 84 (2015): 444-453.
[[1]] Ozbakkaloglu, Togay, Lei Gu, and Aliakbar Gholampour. "Short-term mechanical properties of concrete containing recycled polypropylene coarse aggregates under ambient and elevated temperature." Journal of Materials in Civil Engineering 29.10 (2017): 04017191.
[[1]] پوریا درزه کنانی ، تأثیر انواع سنگدانه های پلیمری بازیافتی بر مشخصات مکانیکی بتن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس 1398.
[[1]] سازمان ملی استاندارد ایران، شماره 389، ویژگی های سیمان پرتلند.
[[1]] ASTM, D. "Standard Practice for Identification of Polymer Layers or Inclusions by Fourier Transform Infrared Microspectroscopy (FT-IR)." D5477-18 (2018).
[[1]] ASTM, C. "Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates." C136-06 (2006).
[[1]] ASTM, C. "Standard Test Method for Materials Finer than 75-μm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing." C117-17 (2017).
[[1]] ASTM, C. “Standard Test Method for Bulk Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregate." C29-17 (2017).
[[1]] ASTM, C. "Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate." C127-15 (2015).
[[1]] ASTM, C. "Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate." C128-15 (2015).
[[1]] ASTM, C. “Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement." C188-17 (2017).
[[1]] ACI 211, "Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete." 211.1-91 (2002).
[[1]] ASTM, C. "Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory." C192M-18 (2018).
[[1]] ASTM, C. "Standard Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens." C617M-15 (2015).
[[1]] ASTM, C. "Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field."  C31M-19 (2019).
[[1]] ASTM, C. "Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete." C172M-17 (2017).
[[1]] ASTM, C. "Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete." C143M-15a (2015).
[[1]] ASTM, C. "Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete." C138M-17a (2017).
[[1]] ASTM, C. "Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete." C642-13 (2013).
[[1]] ASTM, C. "Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete." C597-16 (2016).
[[1]] ASTM, C. "Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens." C39M-18 (2018).
[[1]] ASTM, C. “Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens." C496M-17 (2017).
[[1]] ASTM, C. “Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Center-Point Loading)." C293M-16 (2016).