کلیدواژه‌ها = ملات قوی و ضعیف
بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع آجر و ملات بر مشخصات مکانیکی منشورهای بنایی

دوره 8، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 5-24

10.22065/jsce.2021.252499.2259

سید مهدی دهقان؛ وحید بانشی؛ سعدالله یوسفی کهنوج؛ محمد امیر نجفقلی پور