کلیدواژه‌ها = اجزا محدود
بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار

دوره 7، شماره ویژه 3، آبان 1399، صفحه 218-238

10.22065/jsce.2019.144313.1637

حسین خورشیدی میانایی؛ سید مسعود میر طاهری؛ حمیدرضا رضایی بارونقی


ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای بنایی مسلح شده با المان‌های چوبی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 113-133

10.22065/jsce.2017.86039.1175

مرضیه محمدی نیکو؛ امیرهوشنگ اخویسی


ارزیابی رفتار سازه ای پایه های بتنی شبکه توزیع برق

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 29-41

10.22065/jsce.2017.44439

مهران زینلیان؛ مهرداد زمانی خوراسگانی