راه اندازی و انتقال شماره های چاپ شده به وبسایت جدید نشریه

راه اندازی و انتقال شماره های چاپ شده به وبسایت جدید نشریه

نویسندگان محترم،

شماره های چاپ شده نشریه مهندسی سازه و ساخت در حال انتقال به وب سایت جدید می باشد و به زودی تکمیل می شود. لطفا برای ارسال مقالات خود از وبسایت جدید نشریه به آدرس www.jsce.ir رجوع کنید.

با تشکر