رفتارسازه ای پانهای ساندویچی بتنی پیش ساخته یک طرفه و دوطرفه با لایه تحتانی متفاوت و هسته بتن سبک تحت بارخمشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران, دانشکده مهندسی, دانشگاه آزاد, مرودشت, ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران- سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت ، ایران

10.22065/jsce.2019.141493.1614

چکیده

در این مقاله رفتار سازه ای پانلهای ساندویچی پیش ساخته تحت خمش بررسی شده است. تحلیل اجزاء محدود پانل‌های ساندویچی بتنی پیش‌ساخته کامپوزیت جهت امکان استفاده آنها در ساخت و سازهای صنعتی مطالعه شده است. این پانل‌ها متشکل ازسه لایه می‌باشند,لایه‌ها عبارتند از: یک لایه بتن مسلح پرمقاومت به عنوان لایه فوقانی، یک لایه ضخیم از بتن سبک به عنوان لایه میانی یا هسته و یک صفحه فلزی نازک مسطح یا کنگره‌ای و یا یک لایه بتن مسلح مقاوم در مقابل کشش به عنوان لایه تحتانی. در این پژوهش ابتدا 8 مدل پانل‌های یک‌طرفه و دو طرفه ساندویچی پیش‌ساخته بتنی با هسته بتن سبک در نرم افزار ABAQUS مدل-سازی شده و از لحاظ عملکرد سازه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تاثیرسختی اتصال دهنده‌های برشی که با توجه به قطر آنها اندازه گیری می‌شود بر روی مقاومت نهایی و میزان عملکرد مرکب پانل بررسی شده است. همچنین تاثیر جهت گیری اتصالات برشی در یک و دو جهت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل اجزا محدود پانل‌ها در نرم افزار ABAQUS رفتاری منطقی از منحنی بار- تغییر مکان دراتصال دهنده‌های برشی بدست آمده است. مقاومت نهایی و درجه عملکرد کامپوزیت به میزان بسیار زیادی به سخت کننده‌های اتصالات برشی استفاده شده بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural behavior of precast concrete composite one-and two-way sandwich panels with different lower layers and lightweight concrete core under Flexural load

نویسندگان [English]

  • Arash Totonchi 1
  • Allahdad Ahmadi 2
1 Assistant Prof, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Azad Islamic University, Marvdasht, Iran.
2 Ph.D. candidate in structural Engineering, Faculty of Engineering, Azad Islamic University, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

In this paper, the structural behaviour of precast concrete sandwich panels (PCSP) under flexure is studied. Finite element analyses (FEA) were carried out to study the behavior of composite precast concrete sandwich panels (PCSP) in order to examine feasibility of their usage as slab elements in the construction industry. The panels are composed of three layers; A high strength reinforced concrete top layer. A thick layer of light-weight concrete as the intermediate layer or core, and a thin, flat or corrugated steel plate and or a tensile resistant reinforced concrete bottom layer. In this research, at first eighth model of one-and two-way sandwich panels with the ABAQUS software was modeled and in terms of structural performance have been studied. In addition, the effect of steel shear connector’s stiffness as measured by its diameter on the ultimate strength and the compositeness of the panels was investigated. The effect and orientation of the shear connectors in one or two directions were also investigated. The results of finite element analysis by ABAQUS software show a logical behavior of load-deflection curves in shear connectors. The ultimate strength and the degree of composite action desired were found to depend to a large extent upon the stiffness of the shear connector used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • finite element analysis
  • lightweight concrete core
  • Sandwich Panel
  • precast
  • shear connectors
  • Composite