ارزیابی اثر میراگرهای مایع تنظیم شده(TLD) و تنظیم شده ی اصلاحی(MTLD) بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشکده عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.22065/jsce.2019.165876.1756

چکیده

آسیب دیدن سازه‌ها در مقابل زلزله‌های بزرگ و از دست رفتن ثروت‌های ملی موجب گردیده است که کاهش ارتعاشات سازه‌ها در مقابل باد و زلزله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. یکی از روش‌های موثر برای کاهش این ارتعاشات استفاده از سیستم میراگر مایع تنظیم شده می‌باشد. میراگر مایع تنظیم شده سیستم کنترل غیر فعال سازه می‌باشد که از تعدادی مخازن حاوی سیال تشکیل شده و در بالاترین نقطه ساختمان قرار داده می‌شود. انرژی ارتعاشی وارده به سازه از طریق تلاطم مایع درون مخازن مستهلک می‌گردد. این سیستم برای کنترل ارتعاشات ساز‌ه‌هایی که به صورت سیستم یک یا چند درجه آزادی هستند به کار گرفته شده است. در پژوهش حاضر از نوع اصلاح شده‌ی سیستم کنترل غیر فعال سازه‌ای برای بررثرات میراگر مایع حجمی تنظیم شونده استفاده شده و نتایج آن با داده‌های موجود برای نوع سنتی مقایسه گردیده است. در این راستا سه ساختمان ۴، ۸ و ۲۰ طبقه با سه نسبت جرمی میراگر ۱، ۲ و ۳ درصد در نرم افزار ETABS‌ طراحی شدند. در نهایت تحلیل‌های استاتیکی بار افزون (Pushover) و تاریخچه زمانی بر روی آنها در نرم افزار OPENSEES انجام شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که استفاده از این میراگرها جابه‌جایی پسماند سازه‌های با سیستم قاب خمشی را تا حد زیادی کاهش می دهد. همچنین عملکرد میراگر مایع تنظیم شده‌ی اصلاحی در مقایسه با نوع سنتی خود به لحاظ کاهش پاسخ سازه مطلوب‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effect of tuned liquid dampers and modified tuned liquid dampers on seismic response of steel moment resisting frames

نویسندگان [English]

  • Nader Hoveidae 1
  • meysam mirzapoor 2
  • Nazila Kardan 3
1 Assistant professor, Faculty of Technology and Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Azarbaijan Shahid Madani University
3 Department of Civil Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Severe damages of structures during large earthquakes and the loss of national wealth has made it extremely important to reduce the vibrations of structures against wind and earthquake. One of the efficient ways to reduce these vibrations, is to use the tuned liquid damper (TLD). The tuned liquid damper is the passive control system of the structure, which is made up of several fluid-containing reservoirs placed at the highest point of the building. The vibrational energy entangled to the structure is dissipated due to the turbulence of the liquid inside tanks. This system is used to control the vibrations of structures that have one or more degrees of freedom. In this research, the modified passive structural control system is used for checking the effects of the volumetric tuned liquid damper out and its results are compared with the traditional one. In this regard, three buildings including 4, 8 and 20 story moment resisting frames with three different mass ratio of 1, 2 and 3 percent were designed in ETABS software. Finally, Pushover analysis and nonlinear time history analyses were conducted in OPENSEES software results of the analysis show that the use of these dampers greatly reduces the peak drifts and peak residual drift demands of structures. On the other hand, the ability of the modified tuned liquid damper (MTLD) to reduce the residual and inter-story drift is greater in comparison to TLD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tuned liquid damper
  • Modified Tuned Liquid Damper
  • Vibration Reduction
  • Pushover analysis
  • time history analysis