طراحی آسانسور با مکانیزم حرکتی بال‌اسکرو جهت کاربرد در صنعت ساختمان

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

چکیده

با رشد سریع جمعیت، نیاز به آسانسورها رو به گسترش است. نوع مرسوم آسانسور ساختمانی، نوع کششی است که نیاز به چاهک آسانسور، موتورخانه و همچنین وزنه تعادل دارد. آسانسورهای هیدرولیکی برای بار زیاد و طبقات کم بکار می روند که نیاز به موتورخانه روی بام ندارند. سیستم های پیچی نیز مانند پیچ قدرتی بیشتر برای بالابرهای صنعتی کاربرد دارد که دلیل آن سرعت کم، تلفات اصطکاکی و تولید حرارت در سرعت بالاتر و همچنین احتمال کمانش است. بال اسکرو دارای حرکت نرم، بدون صدا و ارتعاش و همچنین تلفات اصطکاکی بسیار کم می باشد که می تواند سرعت بالاتری نسبت به پیچ قدرتی داشته باشد و لذا برای آسانسور کاربردی شود. بدین منظور به طراحی آسانسوری برای حمل شش نفر در سه طبقه با سیستم حرکتی بال‌اسکرو و با سرعت m/s 6/0 پرداخته شده است. طراحی مفهومی آسانسور و اجزاء آن، انتخاب بال‌اسکرو و مهره مناسب، طراحی چرخدنده مخروطی دنده مستقیم و تعیین سرعت و توان موتور در دو حالت با و بدون وزنه تعادل ارائه شده است. مقایسه این سیستم با سیستم مرسوم کششی نشان می دهد که در حالت بدون وزنه تعادل، در سرعت یکسان با سیستم کششی کابلی، این روش به موتوری با توان بالاتر نیاز دارد اما اگر سرعت به m/s 45/0 کاهش داده شود موتوری با توان کمتر از سیستم کششی کابلی نیاز است که با توجه به حذف چاهک آسانسور، موتورخانه و وزنه تعادل در جایی که سرعت پایین مشکل ساز نباشد توجیه دارد و کاربرد آن در منازل ساده تر خواهد بود. در صورت کاربرد وزنه تعادل توان موتور بسیار کاهش یافته و با استفاده از اینورتور از برق تک فاز منازل می توان این سیستم را بکار برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of the ball screw-driven elevator for use in the building industry

نویسنده [English]

  • Javad Rasti
Department of Mechanical Engineernig, Qom University of Technology (QUT), Qom, Iran
چکیده [English]

With the rapid population growth, the need for elevators is being increased. The common type of elevator used in the building industry is a cable-lifted elevator which requires an elevator pit, machine room, and also counter-weight. Hydraulic elevators have been used for high loads and a few floors and do not require to machine room on the roof. Screw systems such as power screw used more for industrial lifters, due to its low speed, frictional losses, and heat production at higher speeds and also the possibility of buckling. Ball screw has soft motion, low sound and vibration, as well as very low frictional losses, which can have a higher speed than a power screw, and therefore may be applied for the elevator. For this purpose, the design of a ball screw-driven elevator for carrying of six people in three floors with a speed of 0.6 m/s has been considered. The conceptual design of the elevator and its components, selection of appropriate ball screw and nut, design of the straight bevel gear, and finally, the determination of the motor power and speed in both conditions with and without counter-weight have been presented. Comparison of these systems with the conventional traction system show that at the same speed, this method requires a motor with higher power in the case of no counter-weights, but if the speed is reduced to 0.45 m/s, a motor with less power is needed and among the other benefits such as the elimination of the pit, machine room, and the counter-weight, makes this method to be more preferable comparatively and easier to implement in the residential buildings. If the counter-weight is used, the power of the motor is reduced significantly and the system may be performed utilizing the existed single-phase current in home buildings using a proper inverter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elevator
  • Ball screw
  • Straight bevel gear
  • Ball-bearing screw
  • Lifter
[1] Janovský, L. (1999). Elevator mechanical design, 3rd ed. Elevator world, pp: 12-30. ISBN 1-886-536-26-0
[2] Gibson G.W. (2012). Elevator Hoist-way Equipment: Mechanical and Structural Design, Elevator World, pp: 106-110.
[3] Bangash, M.Y.H. and Bangash T. (2007) Lifts, Elevators, Escalators and moving Walkways / Travelators. Netherlands: Taylor & Francis/Balkema, P.O. Box 447, 2300 AK Leiden, pp: 104-165. ISBN 0-203-02076-6, 2007
[4] Pai, A. and Nair, R. and George, P. and Subir, S. (2015). A Critical Review and Investigation of Machine Room Less (MRL) Elevators. J Appl Mech Eng, Vol. 4:3, p. 166. DOI: 10.4172/2168-9873.1000166
[5] Tetlow, K. (2007). New elevator technology: The machine room less elevator. New York: McGraw Hill construction, pp: 11-15.
[6] Andrew, J.P. and Kaczmarczyk, S. (2000). Systems Engineering of Elevators, Elevator Books, chap. 10-13.
[7] Celik, F. and Korbahti, B. (2006). Why Hydraulic elevators are so popular. Asansör Dünyasi, p. 48
[8] Omkar, M. Sh. and Divyani, V. Sh. and Surabhi, G. P. (2017). A Survey Paper on Design & Control of an Elevator for Smart City Application. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, Vol. 6, Issue 4, pp. 3021-27, DOI:10.15662/IJAREEIE.2017.0604039
[9] Office for the Development and Promotion of National Building Regulations, (2001). National Building Regulations, Chap. 15.
[10] Hiwin catalogue, (2012). Ballscrews technical information. www.hiwin.com.tw.
[11] Budynas, R. G. and Nisbett, J. K. (2011) Shigley’s mechanical engineering design. 9th ed. McGraw-Hill series in mechanical engineering. pp. 500-800, ISBN 978-0-07-352928-8.
[12] BB LV Motors / Cat. BU, (2006). Low Voltage General Purpose Motors. http://new.abb.com/motors-generators