بررسی رفتار لرزه‌ای سیستم دوگانه کوتاه مرتبه قاب خمشی و پانل‌های مهاربندی شورون دارای ستون دوخت

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد 0939-0459011 0912-1030592

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

3 هیات علمی (استادیار)، دانشکده مهندسی ، گروه عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

در این پژوهش عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی 5 طبقه با چهار سیستم دوگانه قاب خمشی - مهاربندی شورون، شورون همراه با ستون دوخت، شورون معکوس و شورون معکوس همراه با ستون دوخت بر اساس انجام تحلیل‌های تاریخچه زمانی غیر خطی تحت مجموعه‌ای از رکوردهای سه مولفه‌ای حوزه دور و نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفته است. مشخصه‌های رفتاری اسکلت مقاوم دارای پانل-های مهاربند شورون توسط عملکرد نزدیک به وضعیت کمانش اعضای مورب تحت فشار، کنترل می‌گردد. ملاحظه شده است که هنگام وقوع زلزله‌های شدید، این نوع اسکلت مقاوم می‌تواند دچار کاهش تدریجی مشخصه‌های مقاومتی گردد. نمود اثرات دو پدیده کاهش سختی و زوال مقاومت، قابل توجه خواهد بود. یک راهکار مناسب جهت مرتفع ساختن این ضعف، اضافه کردن المان ستون دوخت در پانل مهاربندی شده است. معیار اصلی در انتخاب رکوردهای حوزه نزدیک، وجود پالس منفرد یا ترکیبی با پریود بلند و دامنه بزرگ در تاریخچه زمانی سرعت زمین بوده است. ملاحظه شد که وجود این ویژگی، پارامترهای پاسخ لرزه‌ای سازه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمامی سازه‌ها با پلان‌های منظم و بر اساس ضوابط لرزه‌ای موجود در آیین نامه 2800 و نیز مباحث ششم و دهم مقررات ملی ساختمان طراحی شده‌اند. دیدگاه خاص این پژوهش در ارزیابی تغییرات پاسخ‌های بیشینه تغییرمکان نسبی، سرعت نسبی، شتاب مطلق طبقات، مکانیزم تشکیل مفاصل پلاستیک و نیروی محوری ستون‌ها می باشد. نتایج به دست آمده، نشان دهنده برتری حدودی عملکرد لرزه ای اسکلت دوگانه دارای المان‌های ستون دوخت (زیپر) نسبت به همین سیستم مقاوم در حالت نبود المان‌های زیپر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Seismic Response of Low-Rise Dual Resistant System comprising of Steel Moment Frame and Zipper Chevron Braced Panels

نویسندگان [English]

  • Ramin Madani 1
  • Ali Mortazavi 2
  • Afshin Meshkat-Dini 3
1 MSc Graduated
2 MSc Graduated
3 Professor of Structural-Earthquake Engineering - Kharazmi University - Tehran - IRAN
چکیده [English]

In this research, the seismic performance of 5story buildings having dual systems of moment frame and chevron bracings, chevron panels along with zipper columns, inverted chevron panels, inverted chevron panels along with zipper columns is evaluated based on conducting nonlinear time history analyses under an ensemble of 3-component far and near-field records. Behavioral features of resistant skeletons having chevron braced panels are controlled through a near-buckling performance of diagonal limbs under pressure. It has been observed that when intensive earthquakes occur, this type of resistant skeleton reveals a gradual loss in resistant features. The appearance of the effects of the two phenomena of stiffness deterioration and strength degradation would be remarkable. A desirable solution in dealing with this weakness is adding a zipper column to the braced panel. The major criterion in selecting near-field records has been the existence of distinct or compound pulses with long period and large amplitude in the ground velocity time history. It has been noticed that this feature affects the seismic response parameters of the building to a great extent. All structures have been designed with a regular plan and according to seismic provisions in the code 2800 and also the 6th and 10th issues of the Iranian National Building Regulations. The specific outlook of this research lies in assessing the changes in maximum displacement responses, relative velocity, absolute acceleration of the floors, plastic hinge formation mechanism and the axial force of the columns. Results show a moderate superiority in the seismic performance of dual skeleton having zipper elements compared to the same resistant system with a lack of zippers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual Resistant System
  • Chevron Bracing
  • Zipper Column Element
  • Rigid Frame
  • Velocity Pulse