بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی- گروه عمران

چکیده

در این پژوهش اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار بررسی شده است. دیوار برشی فولادی شیاردار دارای شیارهای عمودی است و هنگامی‌که تحت بارهای جانبی قرار می‌گیرد، با تغییر شکل و تشکیل مفصل پلاستیک خمشی در انتهای شیارها، انرژی ورودی به سازه را مستهلک می‌کند. پس از مدل کردن تیر بالا سری و دیوار شیار دار در نرم افزار آباکوس، با آزمایش انجام‌ شده توسط کورتس و لیو راستی‌ آزمایی شده است. سپس اثر اندرکنش بر رفتار چرخه ای دیوار شیاردار بهبود یافته بررسی و با دیوار شیاردار معمولی مقایسه شده است. به علاوه رابطه ای برای به دست آوردن سختی در این حالت ارائه شد. هم چنین رفتار منحنی‌های چرخه‌ای، استهلاک انرژی، سختی اولیه و مقاومت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است. مشاهده شد که با افزایش سختی خمشی تیر، سختی اولیه، مقاومت و استهلاک انرژی دیوار شیاردار بیشتر می شود که تاثیر آن در سختی بیشتر است. هم چنین در قاب هایی که تیر پیرامون، سختی خمشی بالایی دارد عملکرد دیوار شیاردار بهبود یافته بهتر از دیوار شیاردار معمولی می باشد و برای تیر های با ممان اینرسی بالا استفاده از دیوار شیاردار با شیار بهبود یافته توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF THE INTERACTION OF STEEL SLIT PANEL-FRAME

نویسندگان [English]

  • ahmad nazifi 1
  • Hashem Shariatmadar 2
1 M.Sc. Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashahd,
2 Department of Civil Engineering, Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

All buildings need a system that resists the lateral forces such as wind and earthquake. Such systems are commonly known as Lateral Force Resisting (LFR) Systems. The steel slit shear wall system is a new LFR system intended for zones with high seismicity. One of the essential constituent of the steel slit shear wall system is the slit. The shear wall has columns with slits forming links in between them. In the presence of lateral forces, these links work as a series of small flexural members in parallel and behave in double curvature reaching yield at both ends. The most notable advantages of such a system are ductile behavior and high ability to dissipate energy.
In this paper, numerical analysis using Abaqus is performed to evaluate the effect of moment inertia of beam on the behavior of steel slit shear wall. In order to verify the efficiency and accuracy of the employed finite element method, Cortes and Liu tests are conducted. After wall, twelve frame models with different beams are established. The hysteresis curves, energy dissipation capacity, initial stiffness, and ultimate strength of frames are compared and analyzed. It is observed that by increasing the moment of inertia, deformation and dissipated energy of slit steel shear wall with defined slit increase. It should be noted that, initial stiffness of steel slit shear wall with ordinary slit is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STEEL SLIT WALL
  • FEM ANALYSIS
  • FLEXURAL STIFFNESS
  • Interaction
  • Overhead Beam