تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران-دانشگاه سمنان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار

چکیده

بتن به عنوان یک ماده ی ساختمانی عملکردی ضعیفی در کشش داشته و این مسأله باعث وقوع ترک و خزش می شود. با گذشت زمان و افزایش تنش ها، ترک ها زیاد شده و در عمق بتن نفوذ می کنند. به همین جهت از الیاف فولادی جهت جلوگیری از رشد بیش از حد ترک ها استفاده می شود. استفاده از الیاف یا مواد بازیافتی در بتن، باعث بهبود مقاومت، شکل پذیری و دوام بتن می شود. لذا یکی از پیشنهادات بمنظور بهبود خواص مکانیکی بتن، استفاده از الیاف و مصالح جایگزین نظیر فنر فلزی بازیافتی است. در این مقاله به مطالعه ی آزمایشگاهی عملکرد بتن های حاوی الیاف فولادی و پلی پروپیلن و فنرهای فلزی بازیافتی با بکار بردن درصدهای حجمی 2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 درصد پرداخته شد. بدین منظور تعدادی نمونه ی استوانه ای و منشوری جهت انجام آزمایشات مقاومت فشاری، کششی و خمشی ساخته و در سن 28 روزه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که استفاده از فنر فلزی بازیافتی در بتن، عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر الیاف ها در کنترل ترک های ناشی از کشش دارد. همچنین در درصدهای کم، استفاده از فنر بهبود بیشتری در خصوصیات مکانیکی بتن دارد. همچنین الیاف پلی پروپیلن و فنر فلزی تا 2 برابر طاقت خمشی بتن را افزایش داده، که این مقدار برای استفاده از الیاف فولادی به 13 برابر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of quantity and type of fibers and recycled metal springs on concrete properties

نویسندگان [English]

  • ghasem pachideh 1
  • Madjid Gholhaki 2
  • amin moshtagh 3
1 Civil faculty- semnan university
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 civil faculty, garmsar university
چکیده [English]

The use of fibers or recycled materials in concrete will results in improving the strength, plasticity and durability of concrete. Therefore, one of the suggestions to improve the mechanical properties of concrete is the use of fibers as well as alternative materials such as recycled steel springs. In this paper, we investigate the performance of concretes containing steel and polypropylene fibers and recycled metal springs using 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 percent volumetric percentages. For this purpose, a number of cylindrical and prismatic samples at the age of 28 days were tested for compressive, tensile and flexural strength tests. It should be noted that the steel fibers used have a length and diameter of 50 and 0.8 mm, polypropylene fiber has 12 mm length, as well as a metal spring with a wire diameter of 0.8 mm, a length of 25 mm and a hole diameter of 8 mm. The results indicate that the use of recycled metal springs in concrete has a better performance than other fibers in the control of cracks caused by tension. Also, in low percentages, the use of springs has improved the mechanical properties of concrete. Also, polypropylene fibers and metal springs increase the flexural strength of concrete up to 2 times, which for the use of steel fibers this amounts to 13 times. So, with better recognition and changes in the type and characteristics of the spring, better resistance can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Steel Fiber
  • Polypropylene fiber
  • Recycled Steel Springs
  • Mechanical properties